U FBiH 973 mosta, 82 tunela, a ukupna dužina cesta 4.739 km

U FBiH  973 mosta, 82 tunela, a ukupna dužina cesta 4.739 km

SARAJEVO, 11. maja (FENA) – U Federaciji BiH ukupna dužina cesta u 2019. godini iznosila je 4.739 km, što je za 0,2 posto više u odnosu na 2018. godinu.

Dužina autocesta u odnosu na 2018. godinu ostala je nepromijenjena, dužina magistralnih cesta povećana je za 171 km, a dužina regionalnih cesta smanjena je za 160 km. Ukupna dužina magistralnih cesta, kako navode iz Federalnog zavoda za statistiku, povećana je, uglavnom, zbog prekategorizacije cesta.

Od ukupno 2.239 km magistralnih cesta, na asfalt se odnosi 97,1 posto, a na makadam 2,9 posto. Od ukupno 2.408 km regionalnih cesta na asfalt se odnosi 79,8 posto, a na makadam 20,2 posto.

Ukupan broj mostova u Federaciji BiH u 2019. godini je 973. Od toga, na magistralnim cestama ih je 515, na regionalnim 311, a na autocestama 147.

Ukupan broj tunela u Federaciji BiH u 2019. godini je 82. Od toga, na autocestama je 18, na magistralnim cestama 59, a na regionalnim cestama 5 tunela.