U FBiH u januaru smanjena proizvodnja struje, mrkog uglja, lignita i koksa

U FBiH u januaru smanjena proizvodnja struje, mrkog uglja, lignita i koksa

SARAJEVO, 27. februara (FENA) – Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u januaru 2023. godine iznosila je 767 GWh, dok je  u istom mjesecu 2022. godine iznosila  899 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 51,4 posto, termoelektrane sa 43,7 posto, a vjetroelektrane sa 4,9 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u januaru 2023. godine iznosila je 278.778 t, a u istom mjesecu 2022. godine 326.427 t.

Proizvodnja lignita u FBiH u januaru ove godine je 56.673 t, a u istom mjesecu 2022. godine bila je 80.993 t.

Proizvodnja koksa u januaru 2023. godine je 63.152 t, a u januaru 2022. godine 78.302 tona.

Uvoz naftnih proizvoda u januaru 2023.godine je 81.616 tona. Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva, 63.038 tona, zatim bezolovnog motornog benzina, 8.896 t, a lož ulja ekstra lako i lož ulja S˂1% 4.584 tone, podaci su Federalnog zavoda za statitiku.