U maju u FBiH smanjen broj nezaposlenih

U maju u FBiH smanjen broj nezaposlenih

SARAJEVO, 7. jula (FENA) – Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, na evidencijama službi za zapošljavanje u FBiH 31. maja 2020. bilo je registrirano 325.816 osoba, što u odnosu na prethodni mjesec predstavlja smanjenje za 173.

U predmetnom mjesecu sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji BiH brisano je 10.097 osoba, od čega je zaposleno 7.778, što je za 5.806 više nego u prethodnom mjesecu.

Također, u istom mjesecu na evidenciju nezaposlenih su se prijavile 9.924 osobe, od čega 7.973 po prestanku radnog odnosa, što je u poređenju sa prethodnim mjesecom manje za 13.393.

Među nezaposlenima najviše je KV (102.960 ili 31,6 posto) i NKV radnika (94.672 ili 29,06 posto), potom slijede osobe sa SSS (91.332 ili 28,03 posto) i VSS (24.363 ili 7,48 posto), osobe sa PKV (5.160 ili 1,58 posto), VKV (1.059 ili 0,33 posto) i osobe sa NSS (425 ili 0,13 posto).

Kada je riječ o broju zaposlenih, 30. aprila 2020. u Federaciji BiH je bila registrovana 509.451 zaposlena osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine manji je za 22.032, a u odnosu na prethodni mjesec za 21.803, odnosno 4,1 posto.

U istom mjesecu zabilježeno je 19.000 korisnika novčane naknade, što je u poređenju s podacima iz prethodnog mjeseca povećanje za 4.200.

Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 225.307 osoba, a pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristila je 331 osoba.