U Sarajevu radionica o zaštiti prava oplemenjivača i zaštiti novih biljnih sorti

U Sarajevu radionica o zaštiti prava oplemenjivača i zaštiti novih biljnih sorti

SARAJEVO, 13. marta (FENA) – Radionica o temi “Zaštita prava oplemenjivača i zaštita novih biljnih sorti” održava se u Sarajevu, uz učešće eminentnih stručnjaka iz te oblasti.

Skup koje je organizirala Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH i nadležna ministarstava entitetam u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV)m  trebao bi biti podrška za uspostavljanje sistema zaštite novih sorti bilja i prava oplemenjivača u BiH.

Sistem zaštite novih biljnih sorti u isto vrijeme je i sistem zaštite prava oplemenjivača kojim se potiče rad na razvoju novih biljnih sorti, a od čega korist imaju proizvođači i društvo u cjelini.

Prema zahtjevima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), potrebno je pravnim aktima zaštiti intelektualnu svojinu, a zaštita novih biljnih sorti predstavlja oblik intelektualnog vlasništva.

Zaštitom intelektualne svojine stvara se cjeloviti sistem zaštite prava potreban za organizovan nastup na tržištu i uključenje u WTO i Evropsku uniju – navode organizatori.

Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH Goran Perković je prije početka radionice  kazao Feni da zakon koji je usvojen na nivou BiH, a tiče se zaštite novih sorti bilja, donosi određena prava koja idu u korist i oplemenjivačima i direktno proizvođačima, poljoprivrednicima.

– Ovim zakonom će svi naši oplemenjivači, svi naši selekcioneri biti u potpunosti zaštićeni. Imat ćemo također i sigurnost prometa kvalitetnog, sigurnog, registrovanog sjemenskog i sadnog materijala i poljoprivrednici će također imati veću sigurnost – naveo je Perković.

Istaknuo je da ono što je posebno bitno jeste zaštita intelektualne svojine, koja je veoma bitan segment za BiH, „odnosno pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji uslovljeno je potpunom zaštitom intelektualne svojine“.

– A ovo je jedna bitan segment i uslov koji je ispunila BiH. Usvajanjem Zakona o zaštiti novih sorti smo prešli još jednu stepenicu ka učlanjenju u Svjetsku trgovinsku organizaciju – kazao je Perković.

Šef Odjeljenja za sjeme, sadni materijal i zaštitu novih sorti u Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH Mirjana Brzica je pojasnila da sama zaštita sorte znači da oplemenjivač koji je stvorio sortu bilo koje biljne vrste ima ekskluzivno pravo da s njom raspolaže u smislu stavljanja u promet plodova te sorte, plodova žetve, jer se radi o svim biljnim vrstama uglavnom poljoprivrednog bilja.

Govoreći o značaju ratifikacije UPOV konvencije, pojasnila je da je to dokument koji regulira zaštitu sorti i prava oplemenjivača. Po njenim riječima, ta konvencija je kao jedan zakonodavni osnov po kojem zemlje članice trebaju da usklade svoje zakonodavstvo.

Podsjetila je da je BiH u novembru 2017. godine postala članicom UPOV-a, nakon što je Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH usklađen sa Konvencijom UPOV-a.        

Naglasila je da je značaj ratifikacije UPOV konvencije u tome što uključivanje u međunarodne privredne tokove nije moguće bez regulisanja pitanja zaštite svih oblika intelektualne svojine.

Dodala je da zaštita sorti predstavlja jedan oblik zaštite intelektualne svojine.

– Prema zahtjevima Svjetske trgovinske organizacije, potrebno je pravnim aktima zaštititi intelektualnu svojinu. Zaštita novih biljnih sorti predstavlja taj oblik intelektualnog vlasništva dodjeljenog kao isključivo pravo korištenja sorte njenom stvaraocu – kazala je Brzica.

Pojasnila je da je BiH, prema zahtjevima Svjetske trgovinske organizacije i zakonodavstva EU, u obavezi da zaštiti interese oplemenjivača i novih biljnih sorti.