U toku prva vanredna sjednica Doma naroda PFBiH

U toku  prva vanredna sjednica Doma naroda PFBiH

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – Počela je prva vanredna sjednica u aktuelnom mandatu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U najavljenom dnevnom redu su Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ovogodišnji plan rada tog zavoda.

Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. je naredna najavljena tema, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta FBiH u prošloj godini.

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12. 2018., Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019, Godišnji plan zaduživanja za 2019. te Strategija upravljanja dugom u periodu 2019. – 2021. godina također su među predloženim tačkama.

Delegati treba da razmore i Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. odnosno Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH u drugom polugođu lani.

Izvještaji o prošlogodišnjem radu Fonda za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i odluka o izdvajanju novca u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu su također najavljene tačke dnevnog reda prve vanredne sjednice Doma naroda.