Učiniti pravosuđe što transparentnijim

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Milan Tegeltija danas je u Sarajevu izjavio da su u VSTV-u duboko ubijeđeni u potrebu transparentnosti imovine i prihoda nosilaca pravosudnih funkcija.

Dodao je da je to standard Evropske unije na koji je jasno ukazano i u preporukama.

Tegeltija je prije početka okruglog stola “Pravo javnosti da zna: imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija“, koji je organizirao Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), kazao novinarima da su zadnjih godinu dana radili na implementaciji preporuka Evropske komisije, koje su se odnosile i na transparentnost primanja i imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

Na okruglom stolu CIN je predstavio novu bazu podataka “Imovina sudija i tužilaca“ u kojoj su, za sada, podaci o 29 sudija i tužilaca.

Glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) Aladin Abdagić je kazao da ono što žele uraditi s ovom bazom, umjesto VSTV-a ili neke druge agencije koja bi možda to u budućnosti radila, jeste prezentirati javnosti ono što sudije i tužioci imaju.

-Govorim samo o onome što smo mogli dokazati kroz dokumente – rekao je Abdagić, dodajući da su u bazi za sada objavili podatke o 29 sudija i tužilaca.

Napomenuo je da će s vremenom tu bazu dopunjavati novim podacima, kako bi građani imali uvida i u te imovinske kartone.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija je, navodeći da se CIN kao medijska kuća odlučio na projekt prikupljanja i objave imovine i prihoda nosilaca pravosudnih funkcija, kazao da je on kao pojedinac htio i svojim primjerom da pokaže da to treba da se pokaže, da nosioci pravosudnih funkcija nemaju šta da kriju.

On ističe da nije zabranjeno imati imovinu i prihode, ukoliko je ta imovina stečena zakonito i ukoliko su prihodi zakoniti.

– U tom cilju ćemo danas razmijeniti mišljenja na ovoj konferenciji, koja će sigurno biti vrlo korisna za sve učesnike – kazao je Tegeltija.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević kaže da treba krenuti od zakonskih rješenja.

– Kada govorimo o transparentnosti, o javnosti, treba vidjeti kako to rješava Zakon o slobodi pristupa informacijama. On propisuje da su sve informacije koje ima javni organ javno dostupne, osim u slučajevima kada se pojavljuju određeni izuzeci – naveo je Kovačević.

Dodao je da jedan od izuzetaka jeste i zaštita ličnih podataka, ali tu organ ne smije stati, “treba ići dalje i cijeniti da li u konkretnom predmetu postoji javni interes, ako se radi o povredi zakona, zloupotrebi sredstava, zloupotrebi položaja i da se uvijek cijeni da li postoji javi interes“.

Mimo toga, napominje Kovačević, Zakon  o VSTV-u, ako se govori o finansijskim izvještajima sudija i tužilaca, ne propisuje objavljvanje imovinskih kartona sudija i tužilaca “tako da se mora primjenivati ovaj opšti propis, a to je Zakon o slobodi pristupa informacijama“.

– Kod nas je problem što se ide iz krajnosti u krajnost, pa se zloupotrebljava zaštita ličnih podataka, javni organi se proizvoljno pozovu na zaštitu ličnih podataka i ne idu u ocjenu javnog interesa u konkretnom slučaju – smatra Kovačević.

Kaže da Agencija nema nadležnosti kada je u pitanju sloboda pristupa infromacijama, ali ima problema zato što im se obraćaju javni organi s kompletnim zahtjevima, odnosno predmetima, da im kažu šta oni trebaju da daju ili ne.

– To je posao javnih organa da cijene zahtjev i ako se sretnu s određenim izuzetkom, pa i zaštitom ličnih podataka, da uvijek moraju cijeniti i javni interes, ako se radi o zloupotrebi položaja, kršenju propisa…- naveo je Kovačević.

Ambasador Holandije u BiH Reinout Vos smatra da vlasti moraju da poduzmu napore kako bi povećale stepen povjerenja javnosti u rad javnih institucija.

Predsjedavajući Transparency International Srđan Blagovčanin je ocijenio da je stanje u pravosuđu daleko od onoga kakvo bismo željeli da bude.

S druge strane, dodao je, građani imaju vrlo nizak stepen povjerenja u rad pravosudnih institucija.

– Jedan od načina na koji bi trebali da vraćamo povjerenje građana u rad pravosuđa je upravo činjenje pravosuđa što transparentnijim. Na tom putu objavljivanje imovinskih kartona je jako važna stepenica, jako važan segment – naglasio je Blagovčanin.

Po njegovim riječima, BiH do danas još uvijek nije uspjela da institucionalni i sistemski riješi to pitanje.

Preuzmite https://drive.google.com/drive/folders/1hPyyQQJAkpUkF8gWP7gkIohjFPjweJvS?usp=sharing