USAID ‘Diaspora Invest’ produžio poziv za bespovratna sredstva do 15. aprila

USAID ‘Diaspora Invest’ produžio poziv za bespovratna sredstva do 15. aprila

SARAJEVO, 18. marta (FENA) – Zbog otežane situacije u zemlji i svijetu u vezi sa pandemijom virusa „COVID-19“ te velikog utjecaja tih okolnosti na usporenje ekonomskog razvoja i aktivnosti u realnom sektoru, USAID Projekat „Diaspora Invest“ je objavio da će produžiti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijskim projektima do 15. aprila, te je sada aplikaciju u potpunosti moguće finalizirati online putem (www.grant.diasporainvest.ba).

Kako poručuju njihov tim je preduzeo posebne mjere kako bi bili stalno na raspolaganju svim zainteresovanim investitorima i poduzetnicima za sve dodatne informacije u toku trajanja poziva.

– U kontaktu sa poduzetnicima prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju, kako u smislu usporenja poslovnih procesa, zaustavljanja pojedinih narudžbi iz inozemstva, ali i pitanja koja se tiču nabavke sredstava za rad i osnovnih sirovina. Imajući u vidu da se grant program USAID Projekta „Diaspora Invest“ fokusira upravo na mala i srednja preduzeća, ne starija od tri godine, koja najviše osjete efekte ove vrste poslovne stagnacije, donijeli smo odluku o produženju roka za dostavljanje prijava za bespovratna sredstva, kako bismo ohrabrili investitore da se obrate za podršku i imaju dovoljno vremena da pripreme adekvatne aplikacije – navode iz USAID Projekta.

Naglašavaju da, zbog fokusa projekta na podsticanje investicija dijaspore, kompanija mora dokazati da barem jedan od suvlasnika kompanije (koji ima udio veći od 25 posto) ispunjava uslove da se smatra ‘članom dijaspore’.

Istovremeno, pojasnili su i definiciju koja je naznačena u pozivu.

– Status člana dijaspore za potrebe projekta i aplikacije na grant mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine. Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije objave poziva. Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine – preciziraju.

Pojašnjavaju također kako sve kompanije koje ispunjavaju osnovne uslove, mogu aplicirati na sredstva i u slučaju da nemaju suvlasnika iz dijaspore, ali mogu dokazati da su pokrenute na inicijativu članova dijaspore, ili imaju druge oblike konkretnih i dokazivih poslovnih partnerstava sa dijasporom.