Usvojena Ekonomska politika Vlade FBiH za period od 2019. do 2021.

Usvojena Ekonomska politika Vlade FBiH za period od 2019. do 2021.

SARAJEVO, 18. aprila (FENA) – Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade FBiH za razdoblje 2019. – 2021., kojim će djelovanje federalnih ministarstava i institucija u znatnoj mjeri biti usmjereno na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva, ali i provedbi dvije evropske strategije razvoja dunavskog i jadransko-jonskog regiona.

Prioriteti Vlade u tom razdoblju će biti fokusirani na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti i vladavine prava, kao i iniciranje i provedbu reformi usuglašenih s potrebama BiH. Federalna vlada će, u saradnji s drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlantskim integracijama radi osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će Federaciju BiH učiniti konkurentnijom.

Makroekonomske projekcije za razdoblje 2019. – 2021. temeljene su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do kraja siječnja 2019. Nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2017. (3,2 posto), očekuje se realni rast BDP-a u 2018. po stopi od 3,2 posto, u 2019. 3,3 posto, u 2020. od 3,5 posto, a u 2021. od 3,8 posto.

Kretanje ukupne razine cijena je u tom trogodišnjem razdoblju predviđeno po stopama od 2,1 posto, 0,2 posto, te -0,9 posto. Rast će, u najvećoj mjeri, odrediti kretanja cijena na svjetskom tržištu energenata (naročito sirove nafte), te domaći faktori koji određuju razinu inflacije: povećanje akciza na duhan i cigarete od januara 2018., kao i poskupljenje tečnih goriva od februara 2018.

Ukupni redovni prihodi (porezni i neporezni) u 2019., koji su na raspolaganju za finansiranje funkcija budžeta FBiH, planirani su u visini od 2.054 miliona KM, što je za 1,8 posto više nego 2018.

Planirano ostvarenje redovnih prihoda u 2020. iznosi 2.114 miliona KM (rast za 2,9 posto), a u 2021. godini 2.170 miliona KM (rast za 2,6 posto).

Projekcija prihoda od neizravnih poreza (uključujući dio predviđen za otplatu vanjskog duga) za FBiH u razdoblju 2019. – 2021. predviđa pad po stopi od 1,0 posto u 2019., rast za 0,6 posto u 2020. i rast za 3,5 posto u 2021. 

Prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju Federaciji BiH imaju najveći udio u ukupnim prihodima budžeta Vlade Federacije BiH sa oko 71 posto. Za 2019. očekuje se pad tih prihoda za 16 miliona KM, odnosno za jedan posto u odnosu na planirane u 2018. Za 2020. su planirani prihodi od 1.561 miliona KM, a u 2021. godini 1.616 miliona KM.

Polazište Vlade Federacije BiH je i u razdoblju 2019. – 2021. politika restriktivne javne potrošnje, radi održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže, te snažne kontrole javne potrošnje.

Radi odgovornog vođenja fiskalne politike i postizanja stabilnog i održivog budžetskog sistema, Vlada FBiH namjerava nastaviti provedbu mjera usmjerenih, među ostalim, na smanjenje i nadzor javne potrošnje, restruktuiranje poreznog sistema, smanjenje opterećenja na rad, reformu tržišta rada i poboljšanje poslovnog okruženja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.