Usvojena odluka o izgradnji tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica

Usvojena odluka o izgradnji tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica

SARAJEVO, 1. aprila (FENA) – Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, donijela danas Odluku o usvajanju kapitalnog projekta “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” u ukupnom iznosu od 46 miliona KM.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu je planirano vanjsko zaduženje za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od 20 miliona eura, putem Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD.

Počeci planiranja realizacije ovog projekta datiraju iz vremena kada je u “Urbanističkom planu grada Sarajeva za period 1986‐2015” predviđen pojas za smiještanje planirane dvokolosiječne tramvajske pruge, uz pripadajuću kontaktnu i napojnu mrežu, tramvajskim stajalištima i novom okretnicom tramvaja kod nekadašnjeg fabričkog kompleksa „FAMOS“ u Hrasnici.

Pojas za tramvajsku prugu planiran je u kontekstu primarne gradske–cestovne saobraćajnice od Ilidže do Hrasnice sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine po 3,5 metara.

– Glavni projekt je završen 2019. godine, nakon čega su riješeni kompletni imovinsko-pravni odnosi i dobivena građevinska dozvola za izvođenje radova. Projekt je u visokom stepenu spremnosti i mogao bi se realizovati u dosta kratkom roku – rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Projekt je usklađen sa strateškim ciljevima Ministarstva saobraćaja KS i bit će uvršten u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo za period 2021-2027. godine, čija je izrada u toku.

Uvršten je i u Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2021-2023. godine, saopćila je Služba za protokol i press KS.