Vasić:Tokom predsjedavanja CEFTA-om unaprijediti mehanizme za rješavanje sporova

Vasić:Tokom predsjedavanja CEFTA-om unaprijediti mehanizme za rješavanje sporova

SARAJEVO, 24. januara (FENA) – Potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić smatra da bi BiH tokom ovogodišnjeg predsjedavanja CEFTA-om, koje je nedavno preuzela od Albanije, trebala  pokrenuti  pregovore o uspostavljanju efikasnijih mehanizama za rješavanje sporova između članica, jer se pokazalo da to nije dobro definisano.

– Ako to bude riješeno na zadovoljavajući način, možemo očekivati da novi period predsjedavanja bude koristan za BiH – rekao je Vasić.

Podsjetio je da se od  CEFTA-e očekivalo da će donijeti veću korist bh. kompanijama, s obzirom na to da obuhvata tržište od 30 miliona ljudi.

Međutim,  istakao je da CEFTA, s druge strane, podrazumijeva i veću konkurenciju, te kada se sumiraju rezultati prethodnog bh. predsjedavanja iz 2013. može se reći da ta šansa nije iskorištena.

– Dosta smo nespremno ušli u taj aranžman jer se bh. kompanije nisu bile oporavile od rata, kako bi bile u stanju da se ravnopravno nose sa kompanijama iz zemalja u okruženju – naveo je potpredsjednik VTKBiH  i dodao da je sada situacija nešto drugačija i da su bh. firme u boljem stanju.

Kao negativnu stranu cijelog prethodnog perioda u CEFTA-i naveo je vancarinske barijere koje su primjenjivali naši susjedi, a mi nismo, zbog čega smo, kaže,  pretrpili dosta štete.

Vasić je kazao da prioriteti BiH tokom predsjedavanja još nisu poznati, ali bi se mogli odnositi na insistiranje na slobodnom protoku ljudi i roba i ubrzavanje protoka investicija, a sve u cilju povećanja bh. izvoza.

Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) potpisan je 19. decembra 2006. godine u Bukureštu, a za Bosnu i Hercegovinu stupio je na snagu 22. novembra 2007. godine.

Potpisnice sporazuma su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i  Kosovo. Ulaskom u članstvo EU Hrvatska se povukla iz CEFTA-e. Prije svog ulaska u Evropsku uniju stranke su bile i Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija.

Potpisivanjem CEFTA 2006 strane su iskazale opredjeljenje da unaprijede trgovinsku i investicijsku politiku zemalja jugoistočne Evrope. Ovim sporazumom  osnovana je zona slobodne trgovine u skladu s odredbama sporazuma i pravilima i procedurama Svjetske trgovinske organizacije. Sporazum je u potpunosti prilagođen pravilima i procedurama Svjetske trgovinske organizacije i odredbama Evropske unije, a efikasno implementiran, Sporazum pruža okvir CEFTA stranama za pristupanja EU.