Vijeće za državnu pomoć BiH – Rješenje za izgradnju bloka 7 TE Tuzla je zakonito

Vijeće za državnu pomoć BiH – Rješenje za izgradnju bloka 7 TE Tuzla je zakonito

SARAJEVO, 27. marta (FENA) – Povodom Otvorenog pisma Sekretarijata Energetske zajednice od 26. marta 2019. u kojem je izražena sumnja u ispravnost Rješenja Vijeća za državnu pomoć BiH broj: UP/I 03-26-1-42-4/18 od 23. jula 2018., koje se odnosi na izdavanje garancije Federacije BiH korisniku JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje u svrhu izgradnje bloka 7 – 450 MW TE Tuzla, Vijeće je nakon razmatranja navedenog pisma ostalo pri svom stavu koji je dat u Saopćenju za javnost 16. oktobra 2018.

Iz Vijeća za državnu pomoć BiH je istaknuto da je navedeno Rješenje donijeto u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini i podzakonskim aktima usvojenim na osnovu istog, odnosno konkretno u skladu sa članom 137 stav (1) Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH, saopćeno je iz te institucije.