Više od 1.200 profesionalaca i kompanija uvezano putem Diasporainvest.ba

Više od 1.200 profesionalaca i kompanija uvezano putem Diasporainvest.ba

SARAJEVO, 17. februara (FENA) – Online platforma „Diasporainvest.ba“, pokrenuta u sklopu USAID Projekta „Diaspora Invest“ radi pružanja informativne podrške potencijalnim investitorima iz bh. dijaspore, zabilježila je 1.200 registracija profesionalaca, kompanija i organizacija civilnog društva koje se žele povezati kroz ovu online svjetsku mapu dijaspore.

Emina Zahirović-Pintarić iz „Restarta“, partnerske organizacije projekta „Diaspora Invest“, navela je da trendovi upućuju da su veliki štampani i online mediji pokrenuli posebne rubrike koje se tiču dijaspore, te da se sve više naglasak stavlja na ekonomski potencijal i direktna dijasporska ulaganja u Bosnu i Hercegovinu.

– Putem platforme Diasporainvest.ba registrovano je 1.200 korisnika, od čega veliku većinu čine profesionalci zainteresovani za saradnju sa dijasporom, kompanije koje tragaju za partnerima i investitorima te organizacije koje se žele uključiti u aktivnosti posvećene ekonomskom razvoju BiH – pojasnila je Zahirović-Pintarić.

Iz projekta ističu da više od 80 uspješnih priča o pojedincima-investitorima iz dijaspore i uspješnim primjerima kompanija pokazuje da ta ulaganja donose veliki uspjeh. Na Diasporainvest.ba poseban značaj daju adekvatnom informiranju potencijalnih ulagača.

– Platforma nudi informacije o koracima ka registraciji kompanija, daje jasan uvid u poreski sistem, resurse, računovodstvene standarde, infrastrukturu i pregled relevantnih podataka za svakoga ko želi istražiti BiH kao poslovnu destinaciju – dodaju iz Diasporainvest.ba.

Razgovori sa uspješnim članovima i članicama bh. dijaspore također plijene pažnju. Nedavni intervjui sa Namikom Hrleom, Aidom Kamišilić-Latifić i Sanelom Babićem zabilježili su veliki interes čitaoca u zemlji i svijetu.

– Naša platforma je otvorena, te su svi podaci slobodni za dalju distribuciju. Želimo biti resurs domaćim medijima i novinarima koji istražuju priče o dijaspori. Na tom putu, već smo imali niz uspješnih primjera saradnje sa medijskim kućama. Danas, nešto više od tri godine od pokretanja platforme, možemo kazati da dijasporska ulaganja više nisu tema koja se posmatra iz ugla ‘potencijala’, već iz ugla konkretnih priča, stvarnih ljudi i ostvarenih poslovnih ideja. Nadamo se da je tome svoj doprinos dalo i izvještavanje putem platforme Diasporainvest – saopćeno je iz tog projekta.