Više putnika, manje prevezene robe u RS-u

Više putnika, manje prevezene robe u RS-u

BANJA LUKA, 29.maja (FENA) – Povećan je broj preveznih putnika u drumskom, željezničkom i avionskom sabraćaju u Republici Srpskoj (RS) u prvom kvartalu ove godine, ali je u padu količina otpremljene robe, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

Broj prevezenih putnika u drumskom saobraćaju veći je za 3,7 posto u odnosu na isti period lani. Pređeni kilometri autobusa veći su za 3,1 posto, a obim rada, iskazan u putničkim kilometrima, manji je za 5,5 posto.

U željezničkom saobraćaju, u prvom tromjesečju 2019., obim prevezene robe veći je za 6,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a obim rada mjeren ostvarenim tonskim kilometrima veći je za 16,8 posto. Prevezeno je 3,3 posto više putnika, a broj ostvarenih putničkih kilometara manji je za 2,7 posto.

I promet na aerodromu bilježi rast u odnosu na isti period prethodne godine. Broj letova stranih aviona veći je za 46,5 posto, dok je broj letova domaćih aviona dvostruko veći. Iz entitetske statistike su napomenuli da promet domaćih aviona obuhvata vanredne letove aviona Vlade Republike Srpske, a stranih aviona obuhvata letove aviona u vlasništvu privatnih kompanija.

Broj prevezenih putnika stranim avionima bilježi značajan porast.

Međutim, statistika je zabilježila da je količina robe prevezene u prvom tromjesečju 2019. u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 8,1 posto. U istom periodu, pređeni put teretnih vozila manji je za 4,4 posto, a obim rada, iskazan u tonskim kilometrima je manji za 5,9 posto.