Vlada FBiH – Odobrena sredstva za aerodrome

Vlada FBiH – Odobrena sredstva za aerodrome

SARAJEVO, 9. maja (FENA) – Federalna vlada usvojila je danas, na sjednici u Sarajevu,  tri programa utroška sredstava namijenjenih unapređenju zračnog prometa u FBiH, u ukupnom iznosu od 10.605.000 KM.

Aerodromima u Tuzli, Mostaru i Bihaću odobreno je po 3.535.000 KM, a u sva tri slučaja odlukama je detaljno određeno za koje projekte sredstva mogu biti utrošena.

Za iste namjene je s pozicije subvencija javnim preduzećima odobreno po 430.000 KM JP Aerodrom Tuzla i JP Aerodrom Mostar, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.