Vlada FBiH – Saglasnost na sponzorstvo Sportskih igara mladih

Vlada FBiH – Saglasnost na sponzorstvo Sportskih igara mladih

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – Vlada Federacije BiH dala je danas saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih, a u vezi sa Sportskim igrama mladih u 2019. godini u vrijednosti od 80.000 KM (bez PDV-a).

Saglasnost je data na isnovu zaključka Vlade od 8.3.2010. godine kojim je određeno da Vlada FBiH odobrava sponzorstva u iznosu većem od 50.000 KM u svim javnim preduzećima u kojima je većinski vlasnik.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je prihvatila izvještaje o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije Mostar, te o realizovanim aktivnostima implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period januar-mart 2019. godine,.

Prihvaćene su informacija o trećem sastanku Posebne skupine za reformu javne uprave i preporuke i naredne aktivnosti Evropske komisije koje će uslijediti nakon ovog sastanka. Vlada je zadužila svoje, kao i predstavnike federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave da u radnim grupama iz oblasti reforme javne uprave dosljedno zastupaju stavove Vlade FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je ovlastila premijera Federacije BiH Fadila Novalića da, uime FBiH, potpiše punomoć Upravi privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice.

Za zastupanja Vlade Federacije BiH na skupštinama Cesta d.d. Mostar i Union banke d.d. Sarajevo opunomoćeni su Jadranko Puljić, odnosno Maja Vanjek.

Nakon što je razriješila dosadašnjeg, Vlada je za novog zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije imenovala Tomislava Leku, na period od četiri godine.

Razriješena je dužnosti predsjedavajuća u Nadzornom odboru Agencije za vodno područje rijeke Save – Sarajevo, a Esad Šabaređović imenovan za privremenog predsjedavajućeg NO, na period od 90 dana, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.