Vlada FBiH usvojila Nacrt programa javnih investicija 2020.-2022. godina

Vlada FBiH usvojila Nacrt programa javnih investicija 2020.-2022. godina

MOSTAR, 20. lipnja (FENA) – Vlada FBiH usvojila je u četvrtak u Mostaru Nacrt programa javnih investicija 2020.-2022. godina, koji sadrži podatke o ukupno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 milijuna maraka. Od toga se 12.532,12 milijuna maraka odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milijun na 47 projekata čija je provedba u tijeku i 35 milijuna maraka na jedan odobreni projekt (Energetska efikasnost u BiH – dodatno financiranje).

Za razdoblje 2020.-2022. godina su kandidirana četiri nova projekta koje je analizirala i ocijenila Komisija za Program javnih investicija FBiH. Jedan od njih je infrastruktura javnih ključeva za izdavanje kvalificirane potvrde – kvalificiranog elektronskog certifikata (predlagač JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Tu su i nabavka opreme za zdravstvene ustanove Kantona 10 (Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10), Studija izvodljivosti za projekat plinovoda Zapadna interkonekcija BiH i Hrvatske (BH-Gas Sarajevo), te izgradnja regionalnog plinovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske (BH-Gas Sarajevo), priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Od 4.007,51 milijun maraka, kolika je ukupna vrijednost projekata u provedbi, u razdoblju 2020.-2022. godina planirana su ukupna ulaganja od 1.579,02 milijuna, od čega u 2020. godini 800,07 milijuna, u 2021. godini 616,78 milijuna i u 2022. godini 162,17 milijuna maraka.

Od ukupno planiranih 800,07 milijuna u 2020. godini, najviše sredstava je planirano iz ino sredstava (584,41 milijuna), i to 561 milijun iz ino kredita i 23,41 milijuna maraka iz grantova.

Planirano domaće financiranje u ovom razdoblju iznosi 484,32 milijuna, od čega u 2020. godini 215,67 milijuna, i to iz proračunskih sredstava 65,73 milijuna, 149,47 milijuna vlastitim financiranjem javnih kompanija i 0,46 milijuna maraka iz domaćih grant sredstava.

Najviše ulaganja u 2020. godini planirano je u projekte iz sektora cestovnog transporta (516,90 milijuna KM), proizvodnja i snabdijevanje energiijom (167,83 milijuna KM) i vodosnabdijevanje i sanitacija (39,79 milijuna KM), što zajedno čini 90,56 posto ukupnih ulaganja u 2020. godini.

Vlada se danas upoznala i o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH 2018.-2020. godina. Zadužila je federalne organe uprave i federalne upravne organizacije u okviru kojih se provode projekti koji su financirani iz kredita, grantova i proračuna da poduzmu neophodne mjere i aktivnosti s ciljem, između ostalog, poboljšanju sustava internih kontrola kada je riječ o odobravanju i realiziranju službenih putovanja u zemlji i inozemstvu.

Kontroli treba podvrgnuti i upotrebu službenih vozila, troškove fiksne i mobilne telefonije, te reprezentacije.

Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije dužni su da, u roku od 90 dana, Federalnom ministarstvu financija dostave izvješća o poduzetim mjerama i aktivnostima.

Federalna ministarstva dužna su da sredstava za troškove upravljanja projektima planiraju u proračunu FBiH počev od 2020. godine.

S ciljem zaštite javnih interesa, Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH, u roku od šest mjeseci, dostaviti prijedloge akata o prihvatljivosti i kontroli projektnih troškova koji mogu biti plaćani iz kredita ili sufinanciranjem iz proračuna, odnosno o troškovima koji mogu biti plaćani isključivo na teret federalnog proračuna iz razdjela resornog ministarstva. Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija 2018.-2020. godina bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija.

Inače, ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH koji su provođeni u 2017. godini iznosila je 3.799,03 milijuna maraka.  Od tog iznosa na projekte čija je provedba još u tijeku odnosilo se 3.639,58 milijuna maraka, a u 2018. godini je završen jedan projekat čija je vrijednost procijenjena na 159,45 milijuna maraka.