Vlada FBiH: Za izgradnju brze ceste Prača – Goražde 13 milijuna KM

Vlada FBiH: Za izgradnju brze ceste Prača – Goražde 13  milijuna KM

MOSTAR, 22. rujna (FENA) – Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici U Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija usvojila Program utroška drugog dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 13.000.000 konvertibilnih maraka (KM) utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2022. godinu ovom ministarstvu.

Odlukom je utvrđeno da će se putem ovog programa financirati izgradnja brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 13.000.000 KM. Implementator je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Sredstva su namijenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju. Prenosit će se u tranšama implementatora odobrenog projekta, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude dostavio dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

Implementator projekta je obvezan o realizaciji projekta kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a koje će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo financija.

Odlukom je, također, utvrđeno da će biti potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti, priopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.