VMBiH – Ekonomski rast u 2018. viši od tri posto

VMBiH – Ekonomski rast u 2018. viši od tri posto

SARAJEVO, 5. augusta (FENA) – Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument Ekonomski trendovi – izvještaj za 2018. godinu u kojem se navodi da je BiH u navedenom periodu ostvarila ekonomski rast viši od tri posto, što je na nivou rasta od prethodne godine.

Ekonomski rast ostvaren je zahvaljujući povećanju u okviru svih kategorija BDP-a, kaže se u dokumentu koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Najznačajniji doprinos ostvaren je u segmentu privatne potrošnje, a pozitivan doprinos ekonomskom rastu ostvaren je u i domenu investicija u kojem je registrovan rast od 7,3 post. S druge strane, prema preliminarnim podacima, došlo je do ujednačavanja stopa izvoza i uvoza te je doprinos vanjske trgovine u ekonomskom rastu bio znatno skromniji u odnosu na prethodnu godinu.

Fizički obim industrijske proizvodnje povećan je 1,6 posto  u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji doprinos rastu ostvaren je u okviru sektora za proizvodnju električne energije.

Smanjen je broj nezaposlenih u BiH, koji je  prosječno iznosio 451.700 osoba, odnosno 7,7 posto  manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna neto plata u 2018. godini iznosila je 879 KM, uz nominalnu stopu rasta od 3,3 posto u odnosu na 2017. godinu. Prosječna penzija iznosila je 382 KM, s nominalnom stopom rasta od 5,9 posto  u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovne karakteristike fiskalnog sektora u BiH u 2018. godini su rast ukupnih poreskih prihoda, kao i prihoda od doprinosa, ali i smanjenje javne zaduženosti. U 2018. godini BiH je ukupno prikupila oko 15,2 milijarde KM javnih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, doprinosa i drugih prihoda, što je 7,3 posto  više u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupna javna zaduženost je smanjena za 2,1 posto  u poređenju sa 2017. godinom i iznosila je 11,1 milijardi KM, od čega 8,2 milijarde KM čini vanjski javni dug, kaže se u saopćenju Vijeća ministara BiH.