VTK BiH i BATA – Bez sigurne hrane nema sigurnog tržišta, niti trgovine

VTK BiH i BATA – Bez sigurne hrane nema sigurnog tržišta, niti trgovine

SARAJEVO, 9. juna (FENA) – Akreditacija doprinosi globalnoj trgovini sigurnom hranom, te ostvarivanju ciljeva održivog razvoja – istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare koju su organizirali Vanjskotrgovinska komora BiH (VTK BiH) i Institut za akreditiranje BiH (BATA) povodom Svjetskog dana akreditacije.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana akreditacije, koji se obilježava 9. juna, posvećena je ulozi akreditacije u unapređenju sigurnosti hrane.

Direktorica Sektora privrede VTK BiH Ognjenka Lalović izjavila je da je sigurna hrana ključna za prehrambenu sigurnost, ljudski razvoj i uopšte ekonomiju, te međunarodnu trgovinu. Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, svjetska trgovina prehrambenim proizvodima se utrostručila u protekle dvije decenije.

Zemlje u razvoju, dodala je Lalović, uzimaju sve veće učešće u globalnoj trgovini hranom, kao izvoznici i kao uvoznici, a istovremeno se globalni poljoprivredni lanci vrijednosti usložnjavanju.

– Proizvodnja hrane sve više dobiva međunarodni aspekt s obzirom na to da se sirovine i proizvodi nabavljaju iz različitih dijelova svijeta, a za njihovu nabavku sve je više zahtjeva koje treba ispuniti pri uvozu u određenu zemlju. Proizvođači hrane mogu koristiti usluge inspekcijskih tijela, certifikacionih tijela i tijela za verifikaciju kako bi pratili i dokazali ispunjavanje regulatornih zahtjeva – navela je Lalović.

U BiH, kako je dodala, za razliku od prethodnih godina imamo sve veći broj akreditovanih laboratorija i inspekcijskih tijela za ispitivanje hrane što značajno doprinosi kvalitetu sigurnosti hrane na domaćem tržištu, a posebno olakšava njen izvoz.

Direktor Instituta za akreditiranje BiH (BATA) Željko Medak kazao je da akreditacija ima ulogu u cijelom lancu opskrbe hranom, od poljoprivrednog gazdinstva do tanjura, počevši od proizvodnje, prerade i pakiranja hrane, preko skladištenja i transporta, pa do maloprodaje i ugostiteljstva doprinoseći pri tome stvaranju povjerenja u opskrbne lance.

–  Akreditacija ima potpuno jasan cilj, a taj je da poduzećima, krajnjim korisnicima i donosiocima odluka, pruži garanciju da tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao što su certifikacijska ili inspekcijska tijela, ispitni, kalibracioni ili medicinski laboratoriji, posjeduju odgovarajuću tehničku kompetentnost i neovisnost u radu – kazao je Medak.

U Bosni i Hercegovini ima ukupno 135 akreditiranih tijela, od kojih su 75 ispitne laboratorije, dvije medicinske laboratorije, osam umjernih/kalibracionih laboratorija, 46 inspekcijskih tijela i četiri certifikacijska tijela. Njih 28, od 135 akreditiranih tijela, u svrhu je unapređenja sigurnosti hrane.

Esad Brković, pomoćnik direktora za laboratoriju u Federalnom zavodu za poljoprivredu je kazao da su i u okolnostima pendemije zadržali kontinuitet u radu, te da su u prvih pet mjeseci ove godine obradili su 3.800 uzoraka, te izbacili 42.000 parametara za kontrolu hrane. Od tih 3.800 uzoraka, njih 60 posto je bilo sa granice.

Brković je dodao da su to bili pretežno uzorci biljnog porijekla, te da nije bilo nikakvih problema, kao ni sa kontrolom uzoraka svježeg mlijeka.

– BATA je za nas nacionalno tijelo koje daje sigurnost u obavljanju poslova. Želio bih da naglasim potrebu i da predložim da se predstavnici BATA-e zainteresiraju za akreditacionu kuću ISTA (Švicarska) odnosno za njihove metode koji se provode na akreditaciji proizvodnje sjemena i sadnog materijala – dodao je Brković, koji je član Odbora Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju VTK BiH.