VTKBiH dodjeljuje grant sredstva za individualno predstavljanje na sajmovima

VTKBiH dodjeljuje grant sredstva za individualno predstavljanje na sajmovima

SARAJEVO, 1. novembra (FENA) – Vanjskotrgovinska komora BiH objavila je početak implementacije projekta “Podrška individualnim nastupima MSP iz BiH na sajmovima u zemljama EU” i pozvala izvozno orijentisana mala i srednja bh. poduzeća iz sektora metalske i/ili elektroindustrije, te drvoprerađivačke industrije da pošalju svoju aplikaciju za učešće u projektu i dodjeli grant sredstava.

Kroz projekt će biti podržano 10 kompanija, a uspješnim aplikantima – odabranim kompanijama, VTKBiH će pružiti grupne konsultacije na početku projekta, PR aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima), individualne konsultacije u toku njihove pripreme za individualni nastup na sajmu, materijale za podršku nastupu, te finansijsku podršku (svakom odabranom MSP bit će osigurano sufinansiranje troškova nastupa na sajmu u EU u iznosu najviše 5.000 KM).

– Među kriterijima za aplikante su da je kompanija strateški opredijeljena za izvoz na tržište EU, da ima iskustvo u izvozu i pozitivan rezultat poslovanja, da ima finalni proizvod koji izlaže na sajmu, te da posjeduje certifikate neophodne za izvoz u EU – potvrđeno je Feni iz VTKBiH.

Također, dodaju da prednost prilikom odabira kompanija imaju članice VTKBiH koje redovno izmiruju obavezu plaćanja članarine.

Rok za dostavu aplikacije je 13. novembar.

Projekt “Podrška individualnim nastupima MSP iz BiH na sajmovima u zemljama EU” je podržan u okviru Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), kao dio projekta “Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH” koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH, a provodi Eda – Agencija za razvoj preduzeća iz Banje Luke.