VTKBiH počela sa izdavanjem T- obrasca za lakši i brži transport roba

VTKBiH počela sa izdavanjem T- obrasca za lakši i brži transport roba

SARAJEVO, 27. maja (FENA) – Vanjskotrgovinska komora BiH (VTKBiH) počela je sa izdavanjem elektronske tranzitne carinske deklaracije (T-obrazac) koja omogućava brži, jednostavniji, sigurniji i jeftiniji transport robe od polaznog do odredišnog carinskog ureda – istaknuto je danas na konferenciji za novinare u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Predsjednik VTKBiH Nemanja Vasić je kazao da se radi o privremenom rješenju, te da se u BiH još ne mogu implementirati sve prednosti T-obrasca s obzirom na to da još nije uspostavljen “Novi kompjuterizovani tranzitni sistem” (NCTS).

– Region je ušao u jedan zajednički projekt koji se odnosi na izradu NCTS, ali nažalost po BiH, mi smo i tu kasnili. Dakle, zemlje u regionu su to završile, a BiH još nije i očekujemo da do kraja ljeta bude donesen zakon o elektronskom potpisu što je jedan od osnovnih preduslova da se može ući u ovaj sistem  – istakao je Vasić.

Pored toga, kako je dodao, Vijeće ministra BiH treba da donese odluku koje je to certifikovano tijelo odgovorno za provođenje elektronskog potpisa kao uslova za novi kompjuterizovani tranzitni sistem.

– Rješenje koje je Komora iznašla je privremeno, a nakon što smo potpisali sporazum sa makedonskom kompanijom Transit connect preko koje ovu uslugu obavljamo privremeno za sve naše prevoznike koji saobraćaju, ali taj problem rješavamo samo na granicama van BiH – kazao je Vasić.

Korištenjem T-obrasca, kako je dodao, značajno se smanjuje i broj carinskih barijera između privrednika i njihovih trgovinskih partnera, a robe se elektronski prate cijelim putem transporta.

Govoreći o detaljima u vezi ove usluge, direktorica Sektora za transport i komunikacija u VTKBiH Sabrina Teskeredžić je navela da se se radi o elektronskom podnošenju zahtjeva za izdavanje takvog dokumenta.

-Tranzitna deklaracija ili T-obrazac je bespapirnati tranzitni sistem koji se zasniva na elektronskom podnošenju prevozne deklaracije, znači prevoznik u momentu podnošenja tog zahtjeva ima neometani tranzitni tok od početka do krajnjeg odredišta. Naravno, ne primjenjuje se na području BiH jer nismo još uvijek u sistemu NCTS-a, čekamo zakon o elektronskom potpisu, te da se završi procedura izbora certifikacijskog tijela – kazala je Teskeredžić.

Dodala je da su neki bh. prevoznici već pristupili njihovoj platformi, te da je sistem prijavljivanja jednostavan, elektronskim putem.

Uzimajući u obzir prednosti NCTS-a, kako je dodala, u ovom momentu je potrebno da BiH što prije potpiše, odnosno pristupi međunarodnim ugovorima EU koji tretiraju ova pitanja. Neki od benefita tog sisetma odnose se na smanjenje troškova prevoza, bolju iskorištenost prevoznih sredstava, nema papirnih dokumenata, itd.

– U proteklom periodu već smo upoznali naše prevoznike koji se bave međunarodnim cestovnim prevozom robe o pogodnostima novih sistema usluga i oni su podražali naše inicijative. Vodili smo računa o tome da te cijene budu prihvatljive za naše prevoznike, da to ne bude dodatni namet i da im damo odgođeno plaćanje od 60 dana – kazala je Teskeredžić.