Vujanović: Dopunom pravilnika o vođenju trgovačkih knjiga do značajnih ušteda

Vujanović: Dopunom pravilnika o vođenju trgovačkih knjiga do značajnih ušteda

SARAJEVO, 8. jula (FENA) – S ciljem unapređenja i olakšanja poslovanja trgovaca na području Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović je donio Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snagu 6. jula.

Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je trgovcima da izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vrše elektronski, te da ih štampaju samo na zahtjev inspekcijskih organa, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Kako je kazao federalni ministar Zlatan Vujanović, dopune Pravilnika donesene su na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH s kojim Federalno ministarstvo trgovine ima odličnu saradnju.

Do donošenja ovih dopuna svi trgovci su bili u obavezi da štampaju i ovjeravaju kalkulacije cijena i da ih pohranjuju u štampanom obliku.

Prema procjeni Udruženja poslodavaca troškovi papira, štampanja, ovjere i pohranjivanja kalkulacije cijena, kao i radnika angažiranih na ovim poslovima na godišnjem nivou za veće trgovačke privredne subjekte premašuju iznos od 100.000 KM.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika bit će smanjeni troškovi poslovanja trgovaca, dok će se s druge strane, zbog lakšeg i preglednijeg praćenja kalkulacija cijena u elektronskoj formi, biti unaprijeđen sistem inspekcijskog nadzora.

Ništa manje zanemariv nije ni ekološki utjecaj koji ukidanjem obavezne štampane forme, što implicira znatno manje korištenje papira i tonera, u konačnici daje i značajan doprinos očuvanju okoliša, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.