Vujanović: Prioritet je što kvalitetniji zakonski okvir za razvoj trgovine u FBiH, uključujući internet prodaju

Vujanović: Prioritet je što kvalitetniji zakonski okvir za razvoj trgovine u FBiH, uključujući internet prodaju

SARAJEVO, 9. marta (FENA) – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini, a ministar trgovine Zlatan Vujanović je u razgovoru za Fenu obrazložio je da je prioritet Ministarstva stvaranje što kvalitetnijeg zakonskog okvira za daljnje unapređenje i razvoj trgovine u Federaciji BiH.

-Potreba da se odgovori zahtjevima modernizacije trgovinskog sektora i prakse, koji su se pojavili tokom primjene važećeg zakona, uslovili su potrebu za potpunijim i preciznijim uređenjem trgovinske djelatnosti i stvaranjem kvalitetnijeg, osavremenjenog zakonskog okvira za daljnje unapređenje i razvoj trgovine u Federaciji BiH. Imajući u vidu činjenicu da je Bosna i Hercegovina nedavno dobila kandidatski status, bitno je istaći i da je Nacrt zakona djelomično usklađen sa izvorima prava EU, čime je ispunjena obaveza iz člana 18. SSP-a koji se odnosi na slobodno kretanje roba i čl. 50.,51.,57.i 58. SSP-a, koje se odnose na saradnju ugovornih strana u oblasti poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga. Potpuno novi zakon praktično sublimira sva ranija rješenja u sferi obavljanja djelatnosti trgovine, ali uvodi i sasvim nove odredbe i mjere koje nisu mogle biti provedene izmjenama i dopunama Zakona, kazao je ministar Vujanović.

Prema njegovim riječima, novine koje donosi Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini su preciznije objašnjenje pojmova trgovac i trgovinska djelatnost, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati trgovinsku djelatnost (fizička lica, udruženja građana, poljoprivrednici). Osim toga, dodatno se uređuju postupanja i obaveze trgovaca u obavljanju trgovačke djelatnosti, uređuju se na potpuniji način pitanja od značaja za potrošače (odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom…); uvedeni su savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, novi instituti (posebne tržišne institucije i slično), sve u cilju razvoja tržišne konkurencije i ravnopravnosti trgovaca.

Detaljno je uređena prodaja putem interneta zbog njene sve veće zastupljenosti u ukupnom maloprodajnom prometu.

Razvojem prodaje putem interneta, ističe ministar Vujanović, javljaju se i određene devijacije usljed pravno neuređenog stanja u oblasti elektronskog poslovanja u Federaciji BiH i nepreciznih zakonskih rješenja kojima je u minimalnoj mjeri ova oblast regulisana, pa je bilo neophodno predvidjeti adekvatne mehanizme kojima će to ponašanje biti sankcionisano.

-Također su precizirani razlozi za donošenje rješenja o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti, preciznije se uređuje način formiranja i isticanja maloprodajne cijene, uređena je obaveza vođenja knjige žalbi u trgovinama, precizira se inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba zakona i dopunjavaju se kaznene odredbe. Kao što sam već rekao, razvoj trgovine donosi i nove oblike trgovine, realno prisutne na tržištu Federacije BiH. Ovim zakonom se uvodi normiranje novih oblika trgovine, prevoshodno elektronske trgovine, odnosno prodaje putem interneta i ostalih oblika trgovine na daljinu putem drugih sredstava komunikacije, ističe Vujanović.

Normiranje načina obavlјanja trgovine putem interneta će doprinijeti smanjenju sive ekonomije i registraciji novih privrednih subjekata u trgovinskoj djelatnosti, dodaje on.

Prodaja na daljinu putem interneta kao savremenog sredstva komunikacije trenutno je veliki problem za nadzorne organe jer se veliki dio sive ekonomije obavlja putem interneta.

Nacrtom zakona je propisano da trgovac koji obavlja prodaju na daljinu mora u obliku i na način neposredno i stalno dostupan potrošačima i nadležnim inspekcijskim organima pružiti taksativno navedene informacije o trgovcu.

Također, ovim članom je nametnuta obaveza trgovcu koji upravlja elektronskom platformom da mora na jasan i razumljiv način, primjeren sredstvima komunikacije na daljinu, obavijestiti potrošača je li osoba koja nudi robu ili usluge trgovac ili nije, a na osnovu izjave te osobe, kao i o tome da se na ugovore sklopljene na daljinu između potrošača i osobe koje nije trgovac ne primjenjuju odredbe o pravima potrošača iz Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

Cilj je da navedenim zakonskim uređenjem bude omogućen efikasniji inspekcijski nadzor, unaprijeđen nivo zaštite potrošača te smanjena siva ekonomija u ovom obliku trgovine.

Nacrtom zakona detaljnije se uređuju i odredbe vezane za način formiranja i isticanja cijena.

Prema riječima ministra Vujanovića, propisana je dužnost trgovcu na malo da formira i istakne maloprodajnu cijenu robe koju stavlja u promet u domaćoj valuti u apoenima koji su u opticaju u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, maloprodajnu cijenu robe koja se prodaje u rasutom stanju po jediničnoj mjeri (kilogram, litar, metar i sl.), zavisno od vrste robe. Trgovac (nafta i naftni derivati, voće, povrće i druge robe) nije dužan formirati i istaći u domaćoj valuti u apoenima koji su u opticaju u Bosni i Hercegovini.

Navedeno izuzeće proizilazi iz uočenih nedostataka dosadašnjeg uređenja i negativnih iskustava privrednika, kako proizvođača tako i trgovaca koji sudjeluju u postupcima javnih nabavki s konkurentima iz drugog entiteta u čijem zakonu nije propisana obaveza formiranja i isticanja maloprodajne cijene u apoenima novčanica u opticaju u BiH.

Ovaj izuzetak, pojašnjava ministar Vujanović, nema uticaja na prava potrošača jer je Nacrtom zakona propisano da je trgovac dužan naplatu računa koji potrošač plaća novcem izvršiti u skladu sa Smjernicama Centralne banke BiH o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu.

-Na kraju želim istaći da će, kada Parlament Federacije BiH po utvrđenoj proceduri usvoji ovaj Nacrt zakona kao dobar osnov za izradu prijedloga zakona, tekst biti upućen u javnu raspravu sa svim ključnim akterima u sektoru trgovine. Po ustaljenoj dobroj praksi, sve primjedbe i prijedlozi koji budu izneseni na javnoj raspravi, a koji doprinose boljem uređenju materije, bit će ugrađeni u tekst prijedloga zakona, kazao je za Fenu ministar trgovine Federacije BiH Zlatan Vujanović.