Vujanović: Uvoznici će plaćati znatno niže naknade

Vujanović: Uvoznici će plaćati znatno niže naknade

SARAJEVO, 26. februara (FENA) – Izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za kontrolu kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, koje je u petak usvojila Vlada Federacije BiH, značajno su smanjeni troškovi koje su uvoznici imali na graničnim prijelazima.

Privrednici će ovim rasterećenjem uštedjeti stotine maraka samo po jednom kamionu robe, a nova “pravila igre” startaju od četvrtka.

Zlatan Vujanović, ministar trgovine FBiH, pojašnjava u razgovoru za “Dnevni avaz” da su izmjenama odluke, na kojima je radilo ovo ministarstvo, drastično snizili naknade koje su plaćane u FBiH i približili ih iznosima u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

– Za kontrolu kvaliteta po jednom nadzoru u RS se plaća samo administrativna taksa od 20 KM, a u Brčko distriktu naknada od 20 KM. S druge strane, u FBiH se za poljoprivredno-prehrambene proizvode plaćalo 66 KM te 35 KM za industrijske robe po pošiljci. Pored toga, u FBiH se pod pošiljkom smatra istovrsna roba u kamionu, a to je, prosječno, od tri do pet vrsta robe tako da uvoznici po jednom kamionu u FBiH plaćaju od 105 KM do 175 KM taksi i naknada za industrijske te od 198 KM do 330 KM za poljopri-vredno-prehrambene robe. Razlika je velika u odnosu na RS i Brčko distrikt -pojasnio je Vujanović u izjavi za “Avaz”.

Dodao je da je izmjenama odluke ukinuta naknada koju je obavljala Tržišna inspekcija te da je sa 30 na 20 KM umanjena naknada za kontrolu kvaliteta koju obavljaju i naplaćuju ovlaštene kontrolne kuće, dok se od sada pošiljkom smatra sva roba unutar kamiona, vagona, kontejnera tako da se iznos naknade više neće multiplicirati od tri do pet puta.