Za prekograničnu saradnju BiH i Crne Gore 8,4 miliona eura

Za prekograničnu saradnju BiH i Crne Gore 8,4 miliona eura

SARAJEVO, 9. jula (FENA) – Promocija zapošljavanja, zaštita životne sredine i podsticanje turizma tematski su prioriteti projekata koji će od 2014. do 2020. godine biti realizovani u okviru Programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kako je istaknuto danas prilikom predstavljanja tog programa, radi se o projektima koje će finansirati Evropska unija iz IPA II (instrument za pretpristupnu pomoć), a za tu svrhu je namijenjeno 8,4 miliona eura.

Nada Bojanić iz Direkcije za evropske integracije je navela da je prekogranična saradnja između BiH i Crne Gore u sklopu prethodnog IPA I programa započela 2007. godine, te dodala da je realizovano 35 projekata. Kroz te projekete ugovoreno je gotovo sve što je bilo raspoloživo, što je iznosilo oko sedam miliona eura. Neki od tih projekata su promovisani kao primjeri dobre prakse u regionu, među kojima i Via Dinarica.

– U trenutnoj fazi programa na raspolaganju je 8,4 miliona eura iz IPA-e i kad se na to doda 15 posto obaveznog kofinansiranja od korisnika, dobije se nešto oko 9,7 miliona eura. Prvi poziv je bio objavljen 2016. godine i putem njega su odobrena samo tri projekta, pa nisu ugovorena planirana sredstva. Delegacija EU u BiH jednostavno nije bila zadovoljna kvalitetom prijavljenih projektnih prijedloga, tako da je ugovoreno svega 900.000 eura  – istakla je Bojanić.

Činjenica da su samo tri projekta zadovoljila kriterije Delegacije EU, kako je dodala, bio je povod da se poradi na kapacitetu potencijalnih aplikanata. Bojanić je dodala da je objavljen i drugi poziv čiji se rezultati očekuju na jesen, kao i da će biti ugovoreni viši iznosi.

– To što je ostalo u prethodnom pozivu nije izgubljeno nego je spojeno sa sredstvima koja su prethodno bila planirana za drugi poziv, tako da računamo da će biti i ugovoreni – napomenula je Bojanić, dodajući da je objava trećeg poziva planirana u drugoj polovini naredne godine.

O detaljima tog programa, te o tome na što sve potencijalni aplikanti moraju obratiti pažnju prilikom prijave za dobivanje sredstava iz programa govorio je Renato Radić iz Zajedničkog tehničkog sekretarijata.

Podsjetio je da programsko područje obuhvata ukupno 70 opština u obje države – 56 u Bosni i Hercegovini i 14 u Crnoj Gori. Opšti cilj je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa.