Započela međunarodna konferencija ‘Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂’

Započela međunarodna konferencija ‘Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂’

SARAJEVO, 6. oktobra (FENA) – Međunarodna konferencija „Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂“, u organizaciji Fabrike cementa Lukavac, okupila je danas u Sarajevu eminentne stručnjake u ovoj oblasti.

Radi se o veoma važnoj temi u vremenu kada se sve snažnije zagovara smanjenje energetske ovisnosti o konvencionalnim gorivima i upotreba alternativnih goriva i zelene energije. Fabrika cementa Lukavac, članica ABAG grupe iz Austrije, konferenciju je organizirala povodom 20 godina uspješne privat­izacije.

Generalni direktor Fabrike cementa Lukavac Stjepan Kumrić kazao je da je osnovna ideja i koncept konferencije da se na jednom mjestu okupe predstavnici građevinske i drugih industrija, proizvođači cementa iz re­giona, predstavnici vladinog i nevladinog sektora, obrazovne institucije, studenti i druge stručne javnosti u BiH i regio­nu, te razmotre aktuelna pitanja i prenesu pozitivna iskust­va.

Ambasadorica Republike Austrije u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartmann naglasila je da ove teme moraju biti stavljene u fokus više nego ikada. U vezi sa tradicionalno dobrim i tijesnim bileteralnim odnosima BiH i Austrije, kako je dodala, od 1995. godine Austrija je kontinuirano jedan od najvećih investitora sa ulaganjima većim od 1,4 milijarde eura. Navela je da je u BiH prisutno oko 200 austrijskih kompanija u sektoru usluga i proizvodnje, te da postoji još puno potencijala za proširenje saradnje, posebno u oblastima energije i zaštite okoliša.

Predsjednik Uprave Asamer Baustoffe AG (ABAG) Harald Fritsch rekao je da kao jedan od najvećih stranih ulagača u BiH žele da zajedno sa Fabrikom cementa Lukavac budu inicijatori promjena u oblasti zbrinjavanja otpada, energetske efikasnosti i održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i šire, te da daju dodatni podsticaj i razmijene pozitivna iskustva i najbolje prakse.

Eminentni međunarodni i domaći predavači će svojim stručnim predavanjima o aktuelnim temama i na osnovu primjera dobrih praksi u Austriji, Njemačkoj, Srbiji i BiH dati detaljan uvid u savremene trendove i pristupe u cementnoj industriji, korištenju zamjenskih goriva, zelene energije i smanjenju CO₂ emisija. Vodit će se zanimljiva panel diskusija o perspektivama korištenja energije bez negativnog utjecaja na okoliš, kao i o budućim planovima koji su u skladu sa ciljevima Agende 2030.