Završena Drvno-tehnološka i konferencija o šumarstvu “Tajan 2020”

Završena Drvno-tehnološka i konferencija o šumarstvu “Tajan 2020”

SARAJEVO, 7. augusta (FENA) – Učesnici dvodnevne Drvno-tehnološke i konferencije o šumarstvu „Tajan 2020“ zaključili su da je neophodno putem inspekcijskih organa povećati nadzor, pogotovo fitokontrolu na graničnim prijelazima u BiH zbog povećanog uvoza drvnih sortimeneta iz zemalja regiona i to uglavnom iz područja sanitarnih sječa.

Također je potrebno insistirati na donošenju zakona o šumama u F BiH i da u njegovoj izradi aktivno učestvuju predstavnici akademske zajednice, iskusni inženjeri šumarske struke i predstavnici komorskog sistema u FBiH.

Zaključeno je i da se najkasnije do 30. septembra ove godine održi osnivačka skupštinu sekcije inženjera šumarstva u okviru Inžinjerske komore FBiH, te da Privredna komora F BiH sa Inžinjerskom komorom unaprijedi saradnju sa Udruženjem inžinjera i tehničara šumarstva a sve radi intenzivnijeg razvoja šumarstva i drvne industrije.

– Uputiti nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima zahtjev za podršku sektoru šumarstva i drvnoj industriji kako bi što bezbolnije prevazišli krizu u poslovanju, koja je nastala pojavom koronavirusa. Politikama vladinog sektora, promotivnim akcijama javnih preduzeća i udruženja komorskog sistema, vršiti stalnu popularizaciju turističkih potencijala BiH, kako bi turiskički sektor u budućnosti imao brži trend razvoja – neki su od zaljučaka.

Konferenciju su organizirali Drvni klaster „Namještaj i drvo“, Privredna komora FBiH i Šumarski fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a održana je većinom na otvorenom, u prirodnom okruženju.

– Sastanci na otvorenom zbog izazova koje nam je donijela kriza izazvana koronavirusom su neophodni zbog važnosti ovog sektora.Više od 15.000 uposlenih u ovom sektoru, preko milijardu i 200 miliona KM izvoza je podatak vrijedan pažnje te moramo izdržati u kontinuitetu promocije i podrške ovom sektoru sa svih mogućih nivoa – izjavio je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH.

Cijela konferencija je obilovala i prezentacijama turističkih potencijala Općina Kakanj i Zavidovići kao važne privredne djelatnosti na ovim prostorima.

Posebnu notu ovom događaju dali su planinari Zeničko-dobojskog kntona koji su organizirali pohod na vrh planine Tajan, kao i likovni umjetnici zemalja regiona koji su rukom vještog umjetnika na svoja platna prenosili živopisne detalje prirodnog ambijenta Tajana i Ponijera, saopćeno je iz Privredne komore FBiH.