Džindić: Nijedan rudnik ne smije biti bez upravljačke strukture

SARAJEVO, 19. septembra (FENA) – Federalna vlada istrajat će na zahtjevu, konstatovanom u zapisniku s njene prošle sjednice, kojim je upravi Elektroprivrede BiH dala rok od 60 dana da uradi plan sanacije Rudnika mrkog uglja Zenica, a onda pokrene aktivnosti na reorganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta čitave Elektroprivrede.

To je na pres-konferenciji održanoj tokom današnjeg zasjedanja Vlade izjavio ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić napominjući da je na današnju sjednicu Vlade pozvan i v. d. direktora Elektroprivrede za proizvodnju Senad Sarajlić radi Vladinog predočavanja da neće odustati od navedenog roka u namjeri da dobije kvalitetan prijedlog koji će, kakav god bude, biti usklađen i s rudnicima i sindikalcima te kao takav, “da dođe preko uprave na Nadzorni odbor i bude usaglašen i potvrđen“.

S druge strane, u roku od sedam dana treba imenovati upravu RMU Zenica, koja će zajedno s upravom Elektroprivrede uraditi taj plan, kazao je također ministar Džindić, naglasivši da nijedan rudnik ne smije biti bez upravljačke strukture.

Vlada je, po ministrovim riječima, razmatrala danas i informaciju o nepostupanju Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići po zahtjevu Vlade kao ovlaštenog dioničara za hitno sazivanje vanredne skupštine tog društva.

Nadzorni odbor je zajedno s upravom rudnika izvijestio Vladu o nepoštivanju njenog zahtjeva, a Vlada je danas ovlastila federalnog premijera da u njeno ime, do 2. oktobra sazove Skupštinu RMU Banovići za dan 17. oktobar u sjedištu društva. Sekretar Privrednog društva RMU Banovići zadužen je da poduzme sve neophodne radnje za održavanje te skupštine u zakonski predviđenim okvirima i da o tome izvijesti Vladu, naveo je također Džindić.

Premijer je još zadužen da uime Vlade preduzme sve mjere na utvrđivanju odgovornosti predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru Emina Haračića i Rasima Kovačevića budući da aktuelnom Nadzornom odboru mandat ističe 30. septembra ove godine i da će nakon toga rudnik Banovići, koji posluje van koncerna Elektroprivrede BiH, ostati bez tog tijela.

– Moraju biti svjesni lične odgovornosti koje su definisane zakonom da nakon tog datuma nećemo imati Nadzorni odbor koji je verificiran i usuglašen sa svim tijelima i načinom upravljanja u privrednim društvima – Džindićeve su riječi.

U međuvremenu je, kazao je on dalje, od uprave RMU Banovići stiglo nekoliko dopisa Vladi da ne mijenja članove Nadzornog odbora već imenuje stari-novi saziv.

– Međutim, Vlada je ovdje jasno potvrdila njeno opredjeljenje i pravac kojim treba ići – kazao je ministar.

Iz Samostalnog sindikata rudara u FBiH, napomenuo je također, stigao je poziv da Vlada hitno obustavi proceduru kojom je krenula i hitno se sastane sa sindikatom, što je “poprilično miješanje sindikata u upravljačko vođenje i nadzor u privrednim društvima, što mi kao Vlada nećemo tolerisati”. Međutim, Vlada hoće razgovarati  sa sindikatom o sindikalnim pitanjima i problemima ako ih ima, dodao je Džindić i javno pozvao sindikalce da se u tom slučaju, sastanu u ponedjeljak u 12 sati u Ministarstvu.

Džndić je nakon toga ponovio da nijedan rudnik ne smije biti bez upravljačkog tijela, nadzornog odbora, nijedan jedini dan budući da je riječ o specifičnoj proizvodnji i potrebi strogog poštivanja pravila i načina rada.

– Dakle, umjesto molbi da Vlada FBiH povuče odluku, mi molimo članove Nadzornog odbora i uprave da urade sve po uputama Vlade, inače će odgovarati za neprovođenje odluka – zaključio je Džindić.

Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede BiH za proizvodnju Senad Sarajlić, koji se također obratio na ovoj pres-konferenciji, rekao je također da rudnici ne smiju nijednog trenutka biti bez odgovornih osoba te izrazio nadu da će za sedam dana biti predloženi kandidati za Nadzorni odbor, a nakon toga da će početi sačinjavanje plana reorganizacije.

Ministar Džindić je napomenuo da će njegovo ministarstvo podijeliti s javnošću sve informacije vezane za reorganizaciju rudnika, kad budu aktuelne, kao i da neće dozvoliti eventualno sakrivanje informacija iz Elektroprivrede.