Na konferenciji u Tesliću o obavezama BiH za unapređenje energetske efikasnosti

Na konferenciji u Tesliću o obavezama BiH za unapređenje energetske efikasnosti

TESLIĆ, 2. oktobra (FENA) – Na panelu “Potencijali za unapređenje energetske efikasnosti i uticaj na klimatske promjene” 4. međunarodne konferencije o energetskoj efikasnosti koja se održava u Tesliću razgovarano je o obavezama koje su pred Bosnom i Hercegovinom u tim oblastima.

Minela Pita iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH rekla je da je jedna od najvažnijih aktivnosti koje ministarstvo u toj oblasti provodi ispunjavanje obaveza iz Direktiva Energetske zajednice do 2020., a da će krajem godine biti uvedene i nove direktive.

Dodala je da je pokrenuta izrada Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, koji proizilazi iz pomenute direktive.

Goran Krstović iz Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) istakao je da Integrisani nacionalni plan treba da predstavlja zbir svih planova iz tih oblasti koji su već sačinjeni – o energetskoj efikasnosti, o tržištu električne energije, o obnovljivim izvorima energije, te za smanjenje emisija stakleničkih gasova.

– Cilj tog krovnog plana je da podigne sve na viši nivo i izvrši procjenu uticaja pojedinih aktivnosti kako bi optimizirali pristup – pojasnio je Krstović.

Naveo je da se na taj način mogu ostvariti velike uštede i uloženim sredstvima ostvariti puno bolji rezultati.

Boris Lubarda iz Ministarstva energetike i rudarstva RS kazao je da institucije kasne u izradi dokmunenata iz obaveza koje je BiH preuzela i da očekuje da će oni biti usvojeni sa zakašnjenjem u odnosu na zadate rokove.

– Akti koje smo prethodno usvojili su sačinjeni u skladu s uputstvima Energetske zajednice i na nivou su akcionih planova zemalja u okruženju, ali problemi nastaju kod realizacije tih planova – naglasio je Lubarda.

Tomislav Novosel iz Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske rekao je da, kada se uzme u obzir sve danas rečeno, cijela Evropa, pa time i BiH i Hrvatska, moraju težiti da postanu društva koja u budućnosti neće koristiti fosilna goriva, u čemu će energetska efikasnost odigraditi značajnu ulogu.

Na 4. međunarodnoj konferenciji o energetskoj efikasnosti koja je otvorena danas u Tesliću učestvuje oko 200 međunarodnih, regionalnih i domaćih stručnjaka, te predstavnika relevantnih javnih i naučnih institucija iz te oblasti.

Dvodnevnu konferenciju organizuju Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, u saradnji s UNDP-om, GIZ-om i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.