Predstavljena aplikacija ‘Motivator’ koja izračunava štednju energije za stambene objekte

Predstavljena aplikacija ‘Motivator’ koja izračunava štednju energije za stambene objekte

NEUM, 26 travnja (FENA) – Na susretu novinara održanom pred otvaranje ovogodišnjeg Energetskog Samita u Neumu, predstavljen je kalkulator ušteda energije “Motivator”, koji su Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske izradili uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke u okviru projekta “Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini”, koji implementira GIZ.

Kroz aktivnosti projekta podržani su programi obnove zgrada kolektivnog stanovanja, a razvijen je i kalkulator ušteda energije koji može doprinijeti boljem razumijevanju mjera energetske efikasnosti i promociji inovativnog korištenja obnovljivih izvora energije.

“Stambeni sektor ima najveći neiskorišteni potencijal za uštedu energije u BiH. Uime Savezne vlade Njemačke, GIZ već više od deset godina surađuje s institucijama u BiH na razvoju sistemskog pravnog okvira, kao i specifičnih instrumenata za promoviranje energetski efikasne obnove zgrada. Kalkulator uštede energije koji smo danas predstavili prvi je instrument te vrste za građane BiH i može se pronaći na službenim stranicama dva navedena fonda”, kazala je koordinatorica klastera za energiju i klimu pri Deutsche GIZ-u Sibylle Strahl.

Kalkulator “Motivator” jednostavna je i intuitivna internetska aplikacija pomoću koje građani mogu procijeniti troškove, ali i saznati o potencijalnim uštedama financija i energije, kao i smanjenju ugljičnog dioksida (CO2).

Unosom osnovnih informacija o objektu (grad, godina ili trajanje izgradnje, vrsta objekta i grijanja) otvara se polje odabira četiri željene mjere energetske efikasnosti. Praćenjem jednostavnih koraka u aplikaciji moguće je dobiti procjenu cijele investicije za stambeni objekt.

“Zajedno s GIZ-om osmislili smo ovaj kalkulator i želimo potaknuti građane da ga koriste jer im može pomoći u izračunavanju uvođenja mjera energetske efikasnosti u njihov dom i pružiti informacije o uštedama energije i novaca i smanjenju emisije CO2. Fond također ima koristi jer dobiva ulazne informacije koje može iskoristiti za kreiranje programa obnove stambenog sektora”, kazala je rukovoditeljica sektora energetske efikasnosti Fonda za zaštitu okoliša FBiH Jasmina Kafedžić.

Kalkulator je baziran na proračunskim uštedama u tipičnim grijanim objektima definiranih tipologijom stambenih zgrada u BiH. Preporuka je da se za uvođenje mjera energetske efikasnosti, odabir materijala i finalnu procjenu troškova potraži savjet eksperata iz ovih oblasti, navodi se u priopćenju.