Usvojen program utroška sredstava revolving fonda za energetsku učinkovitost

Usvojen program utroška sredstava revolving fonda za energetsku učinkovitost

MOSTAR, 13. travnja (FENA) – Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energetsku učinkovitost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem ovog ministarstva za 2023. godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 4.750.000 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu su planirana financijska sredstva u Proračunu FBiH za ovu godinu, i to 2.000.000 KM na razdjelu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te akumulirana sredstva u iznosu od 2.750.000 KM na računu revolving fonda za energetsku učinkovitost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, koji je otvoren u toj banci.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2023. godinu i ovim programom.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo financija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je, među ostalim, navedeno u obrazloženju danas donesene odluke, razvojni cilj Dodatnog financiranja (BEEP AF) 2020-2024. je pilotiranje održivog modela financiranja energetske učinkovitosti u sektoru javnih zgrada (Revolving fond za energijsku efikasnost), sve s ciljem razvoja održivog modela financiranja energetske učinkovitosti.

Ovaj model ne predstavlja javni dug, a po njemu je moguće bez kreditnih zaduženja ostvariti indikativne ciljeve smanjenja potrošnje, na koje se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.