CBBiH – Devizne rezerve na kraju 2023. godine 16,29 milijardi KM

CBBiH – Devizne rezerve na kraju 2023. godine 16,29 milijardi KM

SARAJEVO, 20. februara (FENA) – Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju decembra 2023. godine iznosile su 16,29 milijardi KM i veće su za 605,1 milion (3,9 posto) u odnosu na prethodni mjesec, a na godišnjem nivou devizne rezerve povećane su za 224 miliona KM (1,4 posto).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju decembra 2023. godine iznosili su 23,55 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 247,4 miliona KM (1,1 posto).

Prema novim podacima CBBiH o monetarnim kretanjima, kreditni rast registrovan je kod svih sektora: stanovništva za 26 miliona KM (0,2 posto), privatnih preduzeća za 144,5 miliona KM (1,5 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 35,3 miliona KM (5,9 posto), vladinih institucija za 17,7 miliona KM (1,6 posto) i ostalih domaćih sektora za 24 miliona KM (11,0 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u decembru 2023. godine iznosila je 6,7 posto, nominalno 1,48 milijardi KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 813,4 miliona KM (7,4 posto), kod privatnih preduzeća za 612 miliona KM (6,7 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 9,6 miliona KM (1,5 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 58 miliona KM (31,3 posto).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 12,9 miliona KM (1,1 posto).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju decembra 2023. godine iznosili su 31,11 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 172,4 miliona KM (0,6 posto).

Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 383,7 miliona KM (2,4 posto) i kod privatnih preduzeća za 30,9 miliona KM (0,4 posto).

Depoziti su smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 28,5 miliona KM (1,5 posto),kod vladinih institucija za 196,5 miliona KM (4,4 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 17,2 miliona KM (1,0 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u decembru 2023. godine iznosila je 6,4 posto, što je u apsolutnom iznosu 1,88 milijardi KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,48 milijardi KM (10,2 posto) i kod privatnih preduzeća za 928,2 miliona KM (15,1 posto).

Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 311,1 milion KM (6,8 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 119,1 milion KM (5,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 100,6 miliona KM (5,3 posto), pokazuju podaci CBBiH o monetarnim kretanjima.