Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

SARAJEVO, 5. decembra (FENA) – Ubrzanje dinamike promjena u preduzećima i privredi BiH u pravcu pametnog rasta i održivog razvoja, u fokusu je šeste godišnje konferencije o malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH koja je danas organizovana u Sarajevu.

Konferenciju o temi „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije” organizovale su Eda – Agencija za razvoj preduzeća i SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija, u saradnji sa UNDP-om BiH, uz podršku Ambasade Švedske u BiH kroz projekte “Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU” i “Challenge to Change, C2C 3.0”.

Koncipirana je kao svojevrstan zajednički osvrt na aktuelne prakse i instrumente podrške održivom razvoju MSP u BiH od međunarodnih projekata i donatora, te zajedničko otvaranje i pokretanje nove perspektive, koja bi u većoj mjeri uzela u obzir kompleksnost i specifičnosti konteksta i preduzeća u kojima se promjene dešavaju.

Ambasadorica Švedske u BiH Helena Lagerlöf izjavila je da konferencija ima za cilj da istraži efikasnost i uticaj instrumenata koji su dostupni kroz donatorsku pomoć, te da je namjera da se potaknu pozitivne promjene unutar kompanija i ekonomije u Bosni i Hercegovini općenito.

– Kompetitivni pritisci su visoki, zahtjevi u pogledu zelene tranzicije, digitalne transformacije, održivog razvoja, sve su veći i to zahtijeva nove investicije, veći naglasak na inovacije, na sposobnost da se brzo prilagodi i da se primjene nove i poboljšane prakse – rekla je Lagerlöf.

Švedska, kako je dodala, ima veliko iskustvo u pogledu dugoročne podške malim i srednjim preduzećima i prepoznaju njihovu važnu ulogu u ekonomiji BiH i potencijal da isporuče dobre usluge i proizvode, da povećaju izvoz, generišu nova radna mjesta i njihovu sposobnost da prihvate potrebne promjene.

Lagerlöf  je dodala da donatorska pomoć ima značajan doprinos, ali da donosioci politika i akteri na svim nivoima vlasti moraju zajedno raditi i sarađivati kako bi stvorili okruženje koje je poticajno za privlačenje novih investicija, kako se osigurala regionalna saradnja i integracija bh. tržišta u tržište EU.

Direktor Agencije za razvoj preduzeća Eda Zdravko Miovčić je naveo da je konferencija organizovana uz podršku dva projekta – prvi je napredna implementacija Akta o malom biznisu, a drugi projekat je Challenge to Change, treća faza. Oba projekta se izvode uz podršku Švedske i prvi je praktično namijenjen harmonizaciji strateškog okvira za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća sa evropskim okvirom.

– Radi se o šestoj po redu godišnjoj konferenciia o podršci razvoju malih i srednjih preduzeća koja je već postala tradicionalna. Ove godine u fokusu su međunarodni projekti podrške malim i srednjim preduzećima da bi sagledali koje su naučene lekcije, te kako napraviti poboljšanja kada je riječ o implementaciji međunarodnih projekata koje su još važni za razvoj malih i srednjih preduzeća u budućnosti – dodao je Miovčić.

Sanela Dževlan iz Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA je rekla da će u okviru konferencije biti promovisano 38 korisnika koji su dobili mogućnost da budu podržani sredstvima Challenge fonda.

– Radi se o grant sredstvima u iznosu od 940.000 eura, zahvaljujući kojima će kompanije iz Bosne i Hercegovine imati priliku da realiziraju inovativne poslovne ideje. Projekt Challenge to change finansira Ambasada Švedske, a implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Agencija za razvoj predviđanja – Eda. Kroz taj projekat imamo priliku da podržimo sve one privredne subjekte koje imaju inovativan proizvod, proces ili uslugu, zahvaljujući čemu mogu postati konkurentni na tržištu – dodala je Dževlan.

Dragan Grgić, uposlenik firme Semblie d.o.o. Tuzla, rekao je da su se ove godine  prvi put prijavili na Challenge to Change projekat.

-Mi smo kompanija iz Tuzle koja se bavi razvojem elektroničkih uređaja i ovo nam je sada prilika da napravimo svoj uređaj koji potpomaže bavljenje pčelarstvom i koji će u potpunosti biti osmišljen, razvijen i napravljen u BiH. Projekat Challenge to Change nam je vjetar u leđa i pomoći će nam da napravimo taj proizvod – dodao je Grgić.

Predstavnik firme „Dobrilović Medoprom“ iz Dervente Saša Dobrilović rekao je da se više od 30 godina bave pčelarstvom, proizvodnjom zdrave hrane i prodajom pčelarskog asortimana opreme.

-Što se tiče projekta Challenge to Change, mi smo namjeravali u narednom periodu da investiramo u mašine za proizvodnju metalne opreme za pčelarstvo čime bi doprinjeli smanjenju uvoza iz susjednih država, te nastojanju da budemo konkurentni na našem bh. tržištu – rekao je Dobrilović.