Skupština Elektroprivrede HZ HB usvojila Rebalans plana poslovanja za 2019.

Skupština Elektroprivrede HZ HB usvojila Rebalans plana poslovanja za 2019.

MOSTAR, 1. listopada (FENA) – Skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar velikom većinom glasova usvojila je Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu.

Izvršni direktor za ekonomske poslove Anto Tutiš dao je detaljno obrazloženje Rebalansa plana poslovanja, istaknuvši da je do revidiranja plana došlo zbog izmijenjenih okolnosti poslovanja tijekom godine koje su nastupile nakon izrade i usvajanja Plana poslovanja Društva te uravnoteženja zadanih ciljeva s dosadašnjim ostvarenjima.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2019. godinu rađen je na temelju ostvarenja elektroenergetske bilance za razdoblje siječanj – lipanj i procjene ostvarenja elektroenergetske bilance do kraja godine te dostavljenih radnih prijedloga svih organizacijskih dijelova Društva s obrazloženjima izmjena planiranih veličina, priopćeno je iz tog poduzeća.

U prvom su polugodištu elektrane ostvarile proizvodnju za 33,32 posto veću od planirane polugodišnje proizvodnje, zbog vrlo povoljne hidrološke situacije, ali i potpisivanja Ugovora o suradnji s Elektroprivredom Republike Srpske a.d. Trebinje. Rebalansom elektorenergetske bilance za 2019. godinu ukupna proizvodnja električne energije povećana je za 671,4 GWh ili za 36,08 posto više od planirane.

Ukupan prihod Elektroprivrede HZ HB Rebalansom je umanjen za 6,8 posto, a na smanjenje prihoda utjecao je i prestanak isporuke električne energije Aluminiju d.d. Mostar.

Tom je kupcu od 17. lipnja ove godine prestala isporuka električne energije, što izravno utječe na smanjenje ukupnih prihoda u iznosu od 85 milijuna maraka. Prestanak isporuke električne energije Aluminiju izravno utječe i na rashode koji su umanjeni za 10,9 posto, kao i na planiranu nabavu el.energije koja je umanjena za 32,6 posto. Razmjerno smanjenju troškova nabave električne energije, smanjeni su i troškovi prijenosa električne energije, priopćili su iz Elektroprivrede HZ HB.

Na temelju povećanja proizvodnje električne energije u hidroelektranama Elektroprivrede HZ HB izvršeno je usklađivanje naknada za vodoprivredu i doprinosa za hidroakumulaciju koje su povećane za 23 posto.

Iznos planiranih investicija Rebalansom plana povećan je za 14,9 posto, ali za realizaciju planiranih investicija najveći problem je dug proces njihove realizacije, predviđenih zakonskih rokova sukladno Zakonu o javnim nabavama, stoji u priopćenju.