U februaru u Federaciji BiH 55,7 hiljada turista, ostvareno 116,3 hiljade noćenja

U februaru u Federaciji BiH 55,7 hiljada turista, ostvareno 116,3 hiljade noćenja

SARAJEVO, 29. marta (FENA) – Ukupan broj dolazaka turista u Federaciji BiH u februaru 2023. godine iznosio je 55.779 što je za 19,9 posto više u odnosu na februar 2022. godine, a u odnosu na januar 2023. godine manji je za 8,5 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 39,4 posto, a stranih turista 60,6 posto.

Ukupan broj noćenja turista u februaru 2023. godine u FBiH iznosio je 116.323 što je za 18,2 posto više u odnosu na februar 2022. godine, a u odnosu na januar 2023. godine manji je za 14,9 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 35,1 posto, a stranih turista 64,9 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,6 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (34,4 posto), Srbije (9,2 posto), Turske (5,9 posto), Njemačke (5,0 posto) i Slovenije (4,9 posto) što je ukupno 59,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,6 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u februaru 2023. godine iznosio je 27.502 što je za 3,6 posto više u odnosu na februar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 16,6 posto.