U januaru i februaru 35 hiljada turista i 79.000 noćenja više nego u istom periodu 2019., godini prije Covid-19

U januaru i februaru 35 hiljada turista i 79.000 noćenja više nego u istom periodu 2019., godini prije Covid-19

SARAJEVO, 5. aprila (FENA) – U periodu januar – februar 2023. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 176.470 posjeta, što je više za 16,8 posto i 414.640 noćenja, što je više za 15,4 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Usporedbe radi, u periodu januar – februar 2019., godini prije pojave pandemije Covid – 19, turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 141.114 posjeta, što je bilo više za 9,8 posto i 333.530 noćenja, što je bilo više za 12,4 posto u odnosu na ukupan broj dolazaka i noćenja u januaru i februaru prethodne godine.

Broj noćenja domaćih turista u periodu januar – februar 2023. bio je manji 0,5 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 26,2 posto u odnosu na isti period 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 34,7 posto, dok je 65,3 posto bilo učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u januaru i februaru ove godine ostvarili su turisti: iz Hrvatske (34,5 posto), Srbije (20,6 posto), Slovenije (7,6 posto), Crne Gore (4,6 posto), Turske (4,3 posto), Njemačke (3,3 posto) i Austrije (2,5 posto), što je ukupno 77,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 22,6 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu bili su: Estonci sa prosječnim zadržavanjem od 5,4 noći, Kuvajćani sa 3,8 noći, zatim turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva sa 3,3 noći, sa Island i Novog Zelanda sa po 3,2 noći, te iz Latvije sa 3,1 noći i Sjeverne Makedonije sa tri noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,5 posto.