Edukacija namijenjena poslovnoj zajednici

S

SARAJEVO, 2. februara  (FENA) – Privredna komora Federacije BiH (PK FBiH) u partnerstvu s Udruženjem Arbitri zakazala je edukaciju namjenjenu poslovnoj zajednici čiji je cilj da predstavi prednosti arbitraže u odnosu na sudsko rješavanje sporova, a posebno uštede koje se postižu korištenjem tog mehanizma.

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić i advokatica i projekt menadžerica Udruženja Arbitri  Armela Ramić kazali su za Fenu da je praksa u međunarodnom i domaćem poslovanju pokazala da je arbitraža, u odnosu na sud, preferirani način rješavanja sporova, te da kompanije redovno ugovaraju arbitražu kako bi uštedjele novac i vrijeme, te efikasno došle do rješenja spora.

– Privredna komora Federacije BiH u svom svakodnevnom radu istražuje potrebe i probleme sa kojima se naše članice susreću, a jedan od gorućih problema su dugotrajni sudski postupci kada do njih dođe. Primjetili smo također da bojazan od nekih eventualnih dugostrajnih sudskih postupaka može biti prepreka za pokretanje investicija. Jedan od načina kako se u Evropskoj uniji ubrzavaju i olakšavaju procesi upravo je proces arbitraže, odnosno postojanje arbitražnih sudova, arbitražnih eksparata i slično – kazao je Jašarspahić.

Seminar o temi  “Arbitraža u poslovanju – prednosti i karakteristike” bit će održana 7. februara u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo, a predavači su vodeći ljudi iz Udruženja Arbitri. Namjenjena je privrednim subjektima, a posebno, kako ističe Jašarspahić, malim i srednjim preduzećima uzimajući u obzir da neki sudski postupci koji dugo traju mogu ugroziti njihov opstanak.

Advokatica i projekt menadžerica Udruženja Arbitri Armela Ramić navodi da su osnovne prednosti arbitraže, između ostalog, nezavisnost arbitara, stručnost (ekspertiza) arbitara, fleksibilnost procedure, priznanje i izvršenje arbitražnih odluka i tajnost raspravljanja.

– Teško je ocijeniti u ovom momentu koliko domaće kompanije koriste arbitražu kao mehanizam rješavanja sporova s obzirom da nemamo zvanične podatke o broju sporova. Međutim, prema iskustvima iz prakse svakako možemo zaključiti da i domaće kompanije sve više svoje sporove povjeravaju arbitraži. Upravo zbog toga je organizovan ovaj seminar, kako bismo samu arbitražu što više približili poslovnoj zajednici, te ukazali na njene osnovne karakteristike odnosno prednosti – dodala je Ramić.

Uštede se, kako je navela, svakako ogledaju u vremenskom roku u kojem se spor rješava. Postupak na sudu u prosjeku traje pet godina, uzimajući u obzir njegovu dvostepenost, dok je taj rok za rješavanje mnogo kraći kada se spor rješava putem arbitraže.

–  što se tiče troškova arbitraže, oni su propisani tarifom, pa naprimjer ukoliko je vrijednost spora do 50.000 KM, tarifa iznosi oko 800 KM za arbitražu. Ukoliko se spor rješava putem sudskog odlučivanja takva vrijednost troškova procjenjuje se na više od 4.000 KM, uključujući i drugostepeni postupak – navela je Ramić. 

Prije svega, prema njenim riječima, stranke prilikom zaključivanja ugovora najčešće se odluče da ugovore arbitražu kao mehanizam za rješavanje sporova.

– Arbitražni sporazum je sporazum dvije stranke kojim se ugovara da će se njihov budući ili postojeći spor riješiti putem arbitraže. Postupak se pokreće tužbom. Tužba se predaje arbitražnom sudu koji je ugovoren u arbitražnom sporazumu. Nakon toga se biraju arbitri ili arbitar, zavisno od ugovornih odredaba. Protivna strana ima rok od 30 dana da podnese odgovor na tužbu. Presuda se, prema pravilima koji važe u BiH, donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana od zadnje rasprave, a spor se završava u jednom stepenu. Bitno je naglasiti za poslovnu zajednicu da je arbitražna odluka pandan sudskoj, odnosno da ima istu pravnu snagu, čak je olakšano priznanje izvršenja arbitražnih odluka u odnosu na sudsko zato što je BiH potpisnica Njujorške konvencije – kazala je Ramić.
/upload/video_server/