CBBiH – Devizne rezerve 16,44 milijarde KM, porast i na mjesečnom i na godišnjem nivou

CBBiH – Devizne rezerve 16,44 milijarde KM, porast i na mjesečnom i na godišnjem nivou

SARAJEVO, 15. marta (FENA) – Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju januara 2022. godine iznosile su 16,44 milijarde KM. U odnosu na prethodni mjesec, devizne rezerve Centralne banke BiH su povećane za 94,4 miliona KM (0,6 posto), dok je na godišnjem nivou registrovan porast za 2,68 milijardi KM (19,5 posto).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju januara 2022. godine iznosili su 20,93 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec smanjeni su za 142,7 miliona KM (0,7 posto), pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Pad kreditng rasta registrovan je kod sektora stanovništva za 36,6 miliona KM (0,4 posto), privatnih preduzeća za 81,4 miliona KM (0,9 posto), vladinih institucija za 14,7 miliona KM (1,2 posto), javnih preduzeća za 4,2 miliona KM (0,8 posto) i ostalih domaćih sektora za 5,7 miliona KM (3,3 posto),

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u januaru 2022. godine iznosila je (3,5 posto), nominalno 707,9 miliona KM.

Godišnji rast kredita registrovan je u sektorima stanovništva za 523,1 milion KM (5,3 posto), privatnih preduzeća za 184,5 miliona KM (2,2 posto), vladinih institucija za 8,7 miliona KM (0,8 posto) i ostalih domaćih sektora za 12,2 miliona KM (7,8 posto).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 20,6 miliona KM (3,9 posto).