FUZIP – Od početka godine do kraja aprila u FBiH zatečena 972 radnika ‘nacrno’

FUZIP – Od početka godine do kraja aprila u FBiH zatečena 972 radnika ‘nacrno’

SARAJEVO, 17. maja (FENA) – U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, federalni inspektori su vršili nadzore na području Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog, Tuzlanskog, te Kantona Sarajevo.

Od 19. aprila, zaključno sa 16. majem , izvršen je 1.161 inspekcijski nadzor i 31 kontrolni nadzor te sačinjen 1.161  zapisnik. Utvrđeno je 614 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 614 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu 837.570 KM, kao i  iznos za naplatu od ukupno 1.189.542,90 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak. Također, izrečeno je 150 upravnih mjera, od kojih se 35 odnose na mjere privremene zabrane rada. Od 331 kontrolisanog privrednog subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekt nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj, a 54 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Od početka prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (18.3.2019. godine) do 16. maja, inspekcijski nadzori su vršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom kantonu, Kantonu Sarajevo i Kantonu 10.

Izvršena su 2.773 inspekcijska nadzora i 77 kontrolnih nadzora te su sačinjena 2.773  zapisnika.Utvrđeno je 1.713 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 1.713 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu  2.397.922 KM, a utvrđeni iznos za naplatu je 1.453.109,72 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak. Izrečeno je 485 upravnih mjera, od kojih se 112 odnosi na mjere privremene zabrane rada (81 rješenje o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 23 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 1 rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu, 1 rješenje o zabrani prometovanja namirnicama, 1 rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 3 rješenja o zabrani rada ćumurane – žežnice i 1 rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti). Od 859 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da tri subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj, a 120 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Prema dostupnim podacima iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, inspektori federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove su od početka godine do kraja aprila zatekli 972 osobe na radu ‘nacrno’.

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove  ponovo pozovaju sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Također napominju da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBiH.

Uočene nepravilnosti kod privrednih subjekata se mogu prijaviti na sljedeće kontakte FUZIP-a:- telefon  033 / 22 66 44, e-mail info@fuzip.gov.ba i  poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.