Investitori iz dijaspore pokazuju da ne odustaju od zacrtanih planova

Investitori iz dijaspore pokazuju da ne odustaju od zacrtanih planova

SARAJEVO, 31. decembra (FENA) – Od početka realizacije projekta ‘Diaspora Invest’, u aprilu 2017. godine, do danas, aktivnosti podrške su utjecale na stvaranje više od 350 novih radnih mjesta, a 126 kompanija je dobilo tehničku podršku i/ili grant sredstva.

USAID projekat “Diaspora Invest” predstavio je danas rezultate i realizirane aktivnosti u 2020. godini, kao i trendove ulaganja bh. dijaspore u godini na izmaku. Istaknuto je da je došlo do smanjenog intenziteta investicija dijaspore, ali da su postojeće kompanije, posebno u proizvodnji, u većini slučajeva zadržale radnu snagu te se vrlo brzo oporavile od prvog udara pandemije na ekonomiju.

U ovoj godini, obilježenoj pandemijom, kako navode iz tog projekta, realizirali su dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. U značajnoj mjeri su se posvetili uvezivanju bh. dijaspore online putem, što je rezultiralo i podrškom organizaciji konferencija Reconnect i Connecto, a koje su ove godine održane u virtuelnom prostoru.

Kroz Biznis centar bh. dijaspore realizirali su četiri edukacijska webinara fokusirana na teme koje su poduzetnici ocijenili važnim za rad u novim okolnostima, uključujući zdravstvenu zaštitu radnika, radnopravne odnose i pitanja realizacije ugovornih obaveza u vanrednim okolnostima. U junu i decembru su organizovani treninzi prodaje i komunikacija za mala i srednja preduzeća, a u obuku su uključeni zaposlenici kompanija iz cijele zemlje.

Krajem aprila, provedeno je sveobuhvatno istraživanje percepcije stanja i planova investitora u vremenu pandemije, koje je obuhvatilo 32 kompanije pokrenute zahvaljujući ulaganjima dijaspore. Rezultati su donijeli ohrabrenje, posebno u domenu spremnosti poslodavaca da zadrže radnu snagu i ispune planirana ulaganja u 2020. godini. Zahvaljujući tom istraživanju, Projekat je jasno utvrdio potrebe investitora u vremenu pandemije, te u skladu s tim je oblikovao aktivnosti direktne tehničke podrške kompanijama.

– 2020. godina je bila godina izazova za globalnu ekonomiju, te je bez sumnje utjecala na sve aspekte razvoja, ulaganja i tržišnih kretanja. No, i u ovakvom vremenu rađaju se nove uspješne priče, investitori iz dijaspore pokazuju da ne odustaju od svojih zacrtanih planova i upravo nam oni ukazuju na prilike koje naredna godina donosi. Bosna i Hercegovina može postati najpoželjnija adresa za prenos proizvodnje iz drugih alternativnih lokacija širom svijeta. Na putu ka tom cilju, Bosanci i Hercegovci širom svijeta su naši najbolji poslovni ambasadori, ali i pioniri koji će prenijeti znanje, tehnologiju i dobre prakse u domovinu te omogućiti našim kompanijama pristup stranim tržištima – zaključuju iz USAID projekta “Diaspora Invest”.