Javni prihodi u FBiH u 2018. veći za 620 milijuna KM

Javni prihodi u FBiH u 2018. veći za 620 milijuna KM

SARAJEVO, 25. aprila (FENA) – Federalna vlada je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da su u 2018. godini ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 9.099,5 milijuna KM, što je za sedam posto ili za 620,1 milijuna KM više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Od ovih iznosa, na ukupne proračunske prihode odnosi se 5.320 milijuna KM, što je za šest posto ili za 294,4 milijuna KM više nego u 2017. godini.

Prihodi po osnovi doprinosa izvanproračunskim fondovima u FBiH iznosili su protekle godine 3.430,7 milijuna KM, s rastom od osam posto ili za 248,2 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa, doprinosi za MIO iznosili su 1.909,7 milijuna KM (povećanje osam posto ili 145,2 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 1.365,7 milijuna KM (povećanje sedam posto ili 92,9 milijuna KM) i za osiguranje od nezaposlenosti 155,3 milijuna KM (povečanje sedam posto ili 10,1 milijuna KM).

Ukupni javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH naplaćeni su u iznosu od 348,8 milijuna KM i veći su za 29 posto ili za 77,5 milijuna KM, ovo povećanje je najvećim dijelom rezultat Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH, donesenog 2018. godine, a kojim je iznos namjenske cestarine sa 0,10 KM/1 naftnog derivata povećan na 0,25 KM/l, od čega 0,20 KM/1 predstavlja namjenski dio za autoceste, a preostalih 0,05 KM/l na izdvajanje za održavanje ostalih cesta.

Ukupni prihodi (sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekućim transferima i donacijama) i primici Proračuna FBiH u 2018. godini su iznosili 2.412,9 milijuna KM.

Kad je riječ samo o ostvarenim prihodima Proračuna Federacije BiH od 2.157,9 milijuna KM, uočljiv je porast od dva posto ili za 38,2 milijuna KM u odnosu na 2017. godinu. Tekući transferi i donacije u 2018. godini su iznosili nešto više od stotinu tisuća KM, dok su korištena sredstva financiranja i primici od 254,8 milijuna KM u 2018. godini niži za 38 posto ili za 155,3 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna i proračuna općina/gradova, uključujući i javne prihode kantonalnih upravitelja za ceste i ostalih korisnika, u 2018. godini su iznosili 3.234,6 milijuna KM i veći su 9 posto ili za približno 257 milijuna KM, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.