Konferencija – Usvojiti konvenciju o zabrani nasilja i uznemiravanja na radu

Konferencija – Usvojiti konvenciju o zabrani nasilja i uznemiravanja na radu

SARAJEVO, 6. marta (FENA) – Bosanskohercegovačko zakonodavstvo treba zabraniti nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu, istaknuto je na konferenciji “Mi žene – radnice i naša prava” koju je danas u Sarajevu organizovao Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena.

Predsjednica sindikata Lejla Ćatić naglasila je da su se tom konferencijom pridružili kampanji koju vodi Međunarodna organizacija radnika građevinarstva i šumarstva kojom se Dan žena obilježava promocijom Konvencije br. 190 o nasilju i uznemiravanju na radu, a koju je 2019. usvojila Međunarodna organizacija rada.

– Osim o toj konvenciji govoriti ćemo o različitim oblicima nasilja, diskriminacije i uznemiravanja žena na radu i o tome koliko nasilje nad ženama u privatnom životu utiče na žene na njihovom radnom mjestu – rekla je Ćatić.

Dodala je da će biti i govora o oblicima zaštite žena u Bosni i Hercegovini, te da će jedan od zaključaka biti da BiH treba usvojiti Konvenciju 190.

Aktivistkinja Fondacije “Cure” Vildana Džekman navela je da će na konferenciji govoriti o ekonomskom osnaživanju žena u kontekstu nasilja koje one proživljavaju na radu i u privatnom životu.

– Također, govorit ćemo o mobingu i seksualnom uznemiravanju, kao i o važnosti usvajanja Konvencije 190 u BiH – naglasila je Džekman.

Osim zabrane nasilja i uznemiravanja na radu, na konferenciji je istaknuta potreba utvrđivanja mjera prevencije, kao i mjera nadzora, implementacije zakona i sankcija.