Ministar ovlašten za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava MMF-a

Ministar ovlašten za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava MMF-a

SARAJEVO, 24. aprila (FENA) – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj, telefonskoj sjednici, donijelo Odluku o davanju ovlaštenja ministru finansija Bosne i Hercegovine za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 265,2 miliona Specijalnih prava vučenja (SDR) u protivvrijednosti konvertibilne marke po kursu na dan povlačenja sredstava.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da promisornu notu dostavi Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, a sredstva koja budu povučena na osnovu toga biće raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, u skladu sa potpisanim Pismom namjere.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Vijeće ministara BiH nije donijelo Odluku o povlačenju sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), s ciljem finansiranja povećanih potreba zdravstvenog sektora i mjera ekonomske stabilizacije.

Za odluku nisu glasali: ministrica vanjskih poslova BiH, ministar sigurnosti BiH, ministar odbrane BiH i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.