Novalić: Vlada nastavlja s restriktivnom budžetskom politikom

Novalić: Vlada nastavlja s restriktivnom budžetskom politikom

SARAJEVO, 20. februara (FENA) – Federalni premijer Fadil Novalić obrazložio je Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2019. godinu delegatima na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. 

Zamolio ih je da podrže budžet u iznosu od 2.653.000.000 KM, kako bi mogao stupiti na snagu, jer je još ranije usvojen u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta. 

– Vlada nastavlja sa restriktivnom budžetskom politikom usmjerenom ka ograničavanju rasta tekuće potrošnje kako bi više sredstava bilo usmjereno na kapitalne investicije – ustvrdio je Novalić. 

U okviru kapitalnih transfera javnim poduzećima najznačajnija povećanja sredstava, kaže, odnose se na unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP “Aerodrom Mostar”, gdje je povećanje u odnosu na prethodnu godinu jedan milion KM, kao i za unapređenje avio prometa Federacije za aerodrome u Tuzli i Sarajevu te kapitalni transfer javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu 13 miliona KM.

– U cilju poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva i prepoznajući potrebu za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja planirana su sredstva u iznosu od 15 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja navedene kategorije stanovništva – rekao je Novalić. 

Također, 10 miliona KM predviđeno je na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u svrhu uvezivanja staža za uposlene, od čega se devet miliona KM odnosi na preduzeća u vlasništvu Federacije BiH, a jedan milion maraka se odnosi na uvezivanje staža za uposlenike privatnih preduzeća.

U okviru kategorije tekućih rashoda najznačajnije povećanje se odnosi na tekuće transfere i druge tekuće rashode.

– Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO/PIO za 30,2 miliona KM u odnosu na Budžet za 2018. godinu, uslijed povećanog izdvajanja po osnovu člana 129. Zakona o MIO/PIO  i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 miliona KM koje se odnosi na finansiranje programa Fonda solidarnosti (nabavka citostatika za liječenje melanoma i nabavka tuberkulostatika) – naveo je Novalić.

Potvrdio je da Vlada ostaje opredijeljena da nastavi aktivnosti na sufinansiranju projekata uspostavljanja industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave gdje su do sada zabilježeni, kako kaže, dobri rezultati, te je u tu svrhu planirano 4,5 miliona KM.