Obligacione šeme energetske efikasnosti obavezuju dobavljače da štede energiju

Obligacione šeme energetske efikasnosti obavezuju dobavljače da štede energiju

SARAJEVO, 6. marta (FENA) – Obligacione šeme energetske efikasnosti su mehanizam kojim se sufinansira provođenje mjera energetske efikasnosti, a kojim se obavezuju kompanije koje prodaju energiju da ostvare ciljeve uštede energije investiranjem u mjere energetske efikasnosti kod svojih krajnjih kupaca, istaknuto je na “Konferenciji o obligacionim šemama za energetsku efikasnost” koja se održava danas u Sarajevu.

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač naveo je da je u vrijeme kada je bio ministar energetike Slovenije od direktora svih energetskih preduzeća zatražio da prodaju manje energenata svojim kupcima  jer su  ubuduće odgovorni za energetsku efikasnost.

Prisjetio se da oni to tada nisu mogli razumjeti, ali da to predstavlja novu politiku Evropske unije koja brigu za smanjenje potrošnje energije stavlja na dobavljače energenata.

– Oni to moraju prepoznati kao novu priliku za biznis jer se provođenjem mjera energetske efikasnosti može napraviti mnogo profitabilnih stvari – rekao je Kopač.

Pojasnio je da su obligacione šeme koje to regulišu obavezne za sve članice Energetske zajednice od oktobra 2017.

Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić rekao je da je riječ o vrlo važnom mehanizmu koji je tako i tretiran u Okvirnoj energetskoj strategiji BiH.

– Opredijeljeni smo da implementiramo taj mehanizam kroz naše zakonodavstvo – dodao je Softić.

Šef USAID misije u BiH Peter Duffy izjavio je da BiH troši oko pet puta više energije od evropskog prosjeka po određenom iznosu BDP-a, te da je neophodno poboljšati energetsku efikasnost kako bi stimulirali ekonomski rast i doprinijeli zdravijoj životnoj sredini.

Konferencija je organizovana u okviru USAID projekta “Investiranje u sektor energije” i pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.