Očekivani realni ekonomski rast u BiH u 2021. godini minimalno tri posto

Očekivani realni ekonomski rast u BiH u 2021. godini minimalno tri posto

SARAJEVO, 2. juna (FENA) – Analitičari Raiffeisen banke navode da bh. realni sektor bilježi značajan oporavak u prvom kvartalu ove godine, te da je očekivani realni ekonomski rast u Bosni i Hercegovini u ovoj godini minimalno tri posto u odnosu na prošlu godinu.

– Naša trenutna prognoza ukupnog realnog ekonomskog rasta u 2021. godini je tri posto sa značajnim pozitivnim izgledima. Naš bazni scenarij bazira se na pretpostavci da će se proces masovne imunizacije u BiH značajno ubrzati u trećem kvartalu te dostići nivo od najmanje 40 do 45 posto vakcinisanih, a kako u trećem i četvrtom kvartalu 2021. godine ne bi došlo do značajnih eskalacija četvrtog vala covid-19 koje bi eventualno dovele do dugotrajnog lockdowna – dodaju analitičari Raiffeisen banke.

U osvrtu Odjela za istraživanja i savjetovanje Raiffeisen banke na bh. ekonomiju u protekloj godini, kao i predviđanja za ovu godinu se navodi da je covid-19 kriza nesagledivo pogodila ekonomiju cijelog svijeta, te da je, prema očekivanjima, ekonomija Bosne i Hercegovine zabilježila najdublju recesiju u 2020. godini, s realnim padom BDP-a od -4,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

– Početak maja donio je stabilizaciju i završetak dosad najtežeg trećeg vala covid-19 u BiH prema zabilježenoj stopi smrtnosti i broju slučajeva. Budući da je proces masovne imunizacije u našoj zemlji tek započet početkom aprila, te da BiH ima trenutno najnižu stopu vakcinacije u Evropi, nakon Ukrajine, od svega četiri posto, nameće se pitanje u kojem smjeru će se kretati ekonomija BiH u nastavku godine obzirom na rizike novog vala covid-19 – dodaju analitičari.

Ključni indikatori koji snažno koreliraju sa kretanjem bh. BDP-a zabilježili su veoma impresivne stope rasta u prvom kvartalu.

– Oporavak strane potražnje na našim ključnim tržištima u EU rezultirao je impozantnim dvocifreni rastom bh. izvoza roba zaključno s martom, a koji se reflektirao i u snažnom oporavku prerađivačke industrije te proizvodnje električne energije. I ukupna industrijska proizvodnja je zabilježila rast u prvom kvartalu ove godine, a ohrabrujuća je i činjenica da se vide prve naznake oporavka domaće potražnje i privatne potrošnje kao najvažnijih generatora bh. BDP-a, a što ilustrira pozitivno kretanje indeksa trgovine na malo te nivo prikupljenih indirektnih poreza i PDV-a – istakli su iz Odjela za istraživanja i savjetovanje Raiffeisen banke u BiH.

Analitičari Raiffeisen banke nedavno su, u veoma jakoj konkurenciji, dobili priznanje za “Najboljeg prognozera za Bosnu i Hercegovinu“, te priznanja za prognoze vezane za tekući račun, BDP, te inflaciju. Riječ je nagradi koju dodjeluje Focus Economics, vodeći pružatelj ekonomskih analiza i predviđanja za više od 130 zemalja svijeta, saopćeno je iz Raiffeisen banke BiH.