Osnivačka skupština Udruženja komunalne privrede i zaštite životne sredine FBiH sutra u Sarajevu

Osnivačka skupština Udruženja komunalne privrede i zaštite životne sredine FBiH sutra u Sarajevu

SARAJEVO, 15. novembra (FENA) – Osnivačka skupština Udruženja komunalne privrede i zaštite životne sredine FBiH bit će održana u četvrtak, 16. novembra, u Privrednoj komori Federacije BiH u Sarajevu, te u online formatu putem Zoom platforme.

Privredna komora FBiH je institucija koja je zastupnik interesa privrede, partner zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u Federaciji BiH i BiH, ali isto tako i asocijacija privrednih subjekata sa ciljem daljeg razvoja privrede, unapređenja životnog standarda i životnog okruženja, saopćeno je iz Komore.

Privredna komora FBiH u okviru zakonskih nadležnosti kroz svoja strukovna udruženja okuplja veliki broj privrednih subjekata koji aktivno učestvuju u kreiranju zakona i podzakonskih akata, mjera ekonomske politike te drugih mjera od interesa za privredu. Trenutno u Komori radi više od dvadeset strukovnih uduženja koja svakodnevno komuniciraju sa svim nivoima vlasti u BiH i sa partnerskim organizacijama izvan BiH.

– Imajući u vidu probleme sa kojima se susreću privredna društva komunalne privrede u FBiH, odlučili smo kompanijama omogućiti da aktivno sudjeluju u kreiranju politika komunalne privrede i zastupanja svojih interesa putem udruženja koje će biti osnovano u okviru Privredne komore FBiH. Privredna komora FBiH je institucija osnovana Zakonom o komorama u FBiH sa ciljem zastupanja interesa privrednih subjekata – saopćeno je iz ove komore.

Privredna komora FBiH poziva zainteresirana javna komunalna preduzeća i kompanije na sutrašnju Osnivačku skupštinu Udruženja komunalne privrede i zaštite životne sredine FBiH koja počinje u 11.00 sati.