PKFBiH – Zabrana izvoza drvnih sortimenata koristila bi drvopreradi i šumarstvu

PKFBiH – Zabrana izvoza drvnih sortimenata koristila bi drvopreradi i šumarstvu

SARAJEVO, 28. maja (FENA) – Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) pozdravila je inicijativu i najave iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o pokretanju procedure koja bi u konačnici dovela do zabrane izvoza šumskih drvnih sortimenata iz Bosne i Hercegovine, te uvođenja taksi na rezanu građu liščara (bukva,hrast) i ogrjevnog drveta.

– Prerada drveta bi imala značajnu korist od donošenja ovakve odluke, a naravno i šumarstvo. Osam godina traje insistiranje na ovoj mjeri, a PKFBIH imala je aktivnu ulogu u njenoj pripremi. Poznato je da je najveći problem kod drvoprerađivača snadbijevanje sirovinom i kriterij raspodjele sirovine. Ovakvom mjerom bi se doprinjelo boljem  snadbijevanju prerađivača drveta i povećanju izvoza finalnih proizvoda, a prvenstveno namještaja od masivnog drveta – kazala je Feni sekretarka Grupacije šumarstva i drvne industrije u PKFBiH Šemsa Alimanović.

Pored toga, kako je dodala, povećala bi se i potreba za radnicima ali i zapošljavanje, te doprinijelo smanjenju  odliva radne snage iz BiH, ali i novim investicijama u ovom sektoru.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH Mirko Šarović najavio je da će narednih dana provesti hitne konsultacije sa nadležnim institucijama i pokrenuti potrebne procedure prema Vijeću ministara BiH, kako bi se zabranio izvoz šumskih drvnih sortimenata iz BiH, na period od dvije godine, i uvela taksa na izvoz rezane građe bukve i hrasta, a sve u cilju zaštite domaćih proizvođača.

Namjera je da te mjere budu jedinstvene za oba entiteta kako bi se u potpunosti smanjio izvoz drvne sirovine i omogućio nesmetan razvoj industrije namještaja u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH prethodno je zaprimilo od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS te od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, inicijative za zabranu izvoza drvnih sortimenata i uvođenje taksi na izvoz rezane građe.