Porezna uprava FBiH u 2018. naplatila 5.182.422.312 KM javnih prihoda (VIDEO)

Porezna uprava FBiH u 2018. naplatila 5.182.422.312 KM javnih prihoda (VIDEO)
SARAJEVO, 10. januara (FENA) – Ukupna naplata javnih prihoda u FBiH u 2018. iznosi 5.182.422.312 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 362.114.860 KM ili 7,51 posto – istaknuto je na pres-konferenciji Porezne uprave FBiH koja je održana danas u Sarajevu.

Direktor PUFBiH šerif Isović rekao je da je naplata direktnih poreza iznosila 1.730.667.743 KM, dok su doprinosi naplaćeni u iznosu 3.446.432.044 KM.

Dodao je da je najviše prihoda naplaćeno u Sarajevskom kantonu (36,94 posto), zatim u Tuzlanskom (16,71 posto), Zeničko-dobojskom (12,89 posto), Hercegovačko-neretvanskom (12,08 posto), Srednjobosanskom (7,48 posto), a slijede Unsko-sanski (6,17 posto), Zapadnohercegovački (3,80 posto), Kanton 10 (1,71 posto), Bosansko-podrinjski (1,23 posto) i Posavski (0,99 posto).

– Iznos duga u postupku prinudne naplate na dan 31. decembra 2018. iznosi 2.805.474.960 KM, dok je u prinudnoj naplati 117.105 predmeta – kazao je Isović.

Isović je precizirao da je sa 31. decembrom 2018. u FBiH bilo 525.408 zaposlenih, što je povećanje od 12.095 ili 10,39 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ponovio je da siva ekonomija predstavlja veliki problem u BiH, te da ona rezultira sprečavanjem ekonomskog rasta i razvoja, gubitkom radnih mjesta i zatvaranjem preduzeća, te manjim budžetskim fondovima.

Među mjerama za njeno smanjenje Isović je naveo bolju kontrolu granica i uvoza, osmišljenu ekonomsku politiku koja sadrži kvalitetne mjere porezne politike, politike zapošljavanja i kvalitetne politike nadzora i smanjenje gotovine u platnom prometu, kao i kadrovsko i materijalno osposobljavanje institucija koje će provoditi aktivnosti za smanjenje sive ekonomije.