Potpisani ugovori o samozapošljavanju mladih i finansiranju javnih radova

Potpisani ugovori o samozapošljavanju mladih i finansiranju javnih radova

SARAJEVO, 7. novembra (FENA) – Ugovor o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života potpisan je danas u prostorijama Centra Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Kako je saopćeno, promocija navedenih programa je rezultat zaključka Vlade Kantona Srajevo na osnovu prvobitnog prijedloga Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ da se izvrše izmjene Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini s namjerom da se angažuju nezaposlene osobe kroz Program javnih radova PLUS i stimulišu mlade osobe do 35 godina kroz Program samozapošljavanja za pokretanje vlastitih biznisa- startup ova.

Po Javnom pozivu Program Javni radovi PLUS apliciralo je 25 poslodavaca i isakazali su interes za angažovanje 389 osoba. Nakon objave i završetka konkursne procedure Javnog poziva po Programu Javnih radova PLUS na osnovu kriterija izabrano je 9 poslodavaca, komunalnih preduzeća u cilju nastavka projekta Vlade Kantona Sarajevo moje čisto Sarajevo i to: KJKP RAD d.o.o, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, KJKP Park d.o.o., KJKP Pokop d.o.o, Općina Stari Grad, KJP Sarajevo-šume d.o.o., JKP Komunalac d.o.o., Fondacija za zaštitu Bjelašnice Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.

Javna ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osigurala je sredstva za realizaciju Programa javnih radova PLUS u ukupnom iznosu od 164.000,00 KM za 92 nezaposlene osobe na period od 2 (dva) mjeseca. Služba će u tom periodu poslodavcima koji su obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Po Javnom pozivu samozapošljavanje mladih osobo do 35 godina starosti ukupno je bilo prijavljeno 83 aplikanta. Nakon okončane konkursne procedure i u skladu sa propisanim kriterijima te planiranim finansijskim sredstvima po Programu samozapošljavanja mladih osoba do 35 godina starosti, odbrena su sredstva za 20 osoba za podsticaj u pokretanju vlastitih biznisa.

Cilj Programa samozapošljavanja je stimulisanje zapošljavanja mladih u dijelu registracije samostalnih djelatnosti. Za ovaj Program Služba je obezbjedila ukupna sredstva u iznosu od 20 000 KM po osobi koja će biti doznačena na način da iznos od 2.000 KM je namjenjen za utrošak troškova registracije i početnog kapitala, a ostala sredstva od 1.500 KM će se refundirati mjesečno u trajanju od 12 mjeseci za isplatu plaća i uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Prilikom obraćanja Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da ovim Programom javni radovi PLUS sljedi nastavak podrške u sufinasiranju programa javnih radova od strane Službe. Također, napomenuo je da je napravljen iskorak u odnosu na ranije periode po pitanju planiranja većih finasijskih sredstava za podršku Programa samozapošljavanja mladih osoba u iznosu od 20 000 KM po osobi u cilju pokretanja vlastitih biznisa. Prisutne je upoznao da je u fazi razmatranja i usvajanje od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjene Finasijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu kojim su rebalnisarana mnogo veća sredstva u namjeni za nove programe i mjera za zapošljavanje u iznosu od skoro 14 miliona KM.

Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad u ime svih drugih potpisnika današnjeg ugovora o relizaciji programa sufinansiranja Javnih radova PLUS, zahvalio se na aktivnostima koje provodi Služba za zapošljavanje na čelu sa direktorom Nerminom Pećancom u cilju anagažovanja nezaposlenih osoba po programima i drugim aktivnostima s ciljem smanjenja nezaposlenih. Istakao je da je Općina Stari Grad jedina općina koja u sklopu vlastitog odjeljenja za komunalnu privredu bavi se komunalnom djelatnošću, ne želeći registrirati posebne firme kao što je slučaj u nekim od općina na Kantonu Sarajevo.

Prisutnim se obratila i Adisa Duharkić Serdarević, nezaposlena osoba, koja je učestvovala po Javnom pozivu Programa samozapošljavanja. Tokom obraćanja istakla je da posjeduje desetogodišnje iskustvo radeći na različitim poslovima, te je vidjevši Javni poziv za podršku samozapošljavala, iskoristila je priliku i prijavila se kako bi pokrenula vlastitu djelatnost. Kao nezaposlena osoba koja se nalazila na evidenciji nezaposlenih, isitiče da je bila polaznik Klubova za traženje posla i polaznik Obuke za poduzetništvo u organizaciji Službe, što joj je pomoglo da se odluči za korak osnivanja vlastitog biznisa, saopćila je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.